De Radikale vil gå til valg på at bryde den negative sociale arv. Fremover skal hele familier »anbringes«, udsatte mødre skal hjælpes under graviditeten, og konfliktfyldte skilsmissesager skal akutbehandles.

Det er aldrig det enkelte barn, som har et problem. Det bunder altid i et samspil mellem alle familiemedlemmerne. Konstateringen kommer fra socialminister Manu Sareen (R), som sammen med den radikale formand, Morten Østergaard, vil gå til valg på at give de allermest udsatte børn bedre forudsætninger for at bryde med deres sociale arv. Det skriver Berlingske.

Står det til de Radikale, skal de udsatte børn fremover sikres en bedre opvækst, ved at man allerede hjælper deres mødre under graviditeten, ved at udsatte familier »anbringes« i særlige familieinstitutioner og ved at tvinge kommunerne til at gå sammen om indsatsen med at hjælpe de sårbare familier. Desuden skal der oprettes et særligt akutråd i statsforvaltningen, som skal behandle højkonfliktfyldte skilsmissesager, inden børnene udsættes for uoprettelig skade.

»Vi skal gentænke hele den sociale indsats og allerede starte, når barnet er inde i maven. Hvis du for eksempel er gravid stofmisbruger, er det i dag sådan, at du får hjælp til at komme ud af dit stofmisbrug. Men vi vil også tilbyde den pågældende rådgivning om, hvordan du passer et barn, varetager din økonomi, løser konflikt med din partner og laver sund kost. Alt det som er nødvendigt for at skabe en god barndom for dit barn,« siger Manu Sareen.

Med folkeskolereformen og sidste uges løfte om ekstra 2,5 miliarder kroner til daginstitutionsområdet er regeringen ifølge Morten Østergaard allerede godt i gang med at ruste velfærdssamfundets institutioner til at tage bedre vare på også de mest udsatte børn. Næste skridt er at tage hånd om, hvad der foregår inden for husets fire vægge i de familier, som, vi godt ved, med stor sandsynlighed vil få svært ved at skabe en god barndom for deres børn.

»Det handler ikke om at flå børnene ud af armene på deres forældre, men om at undgå at det bliver nødvendigt. Når udsatte unge er på vej til at stifte en såkaldt risikofamilie, skal der være et setup på plads, som medfører, at de tilbydes hjælp, der kommer hele vejen rundt om det at drive familie,« siger Morten Østergaard.

Der findes allerede familieinstitutioner i Danmark, men slet ikke nok, mener de Radikale.

»Der findes meget få af sådan nogle institutioner, og der er brug for flere,« siger Manu Sareen, som afviser, at det er en meget dyr måde at forbedre den sociale mobilitet på.

»Over tid bliver det ikke dyrere. Du skal tænke på, at en anbringelse af et enkelt barn kan koste mellem 30.000 og 100.000 kroner om måneden. Og ofte er det også nødvendigt at anbringe lillebroderen nogle år efter. Kan vi undgå det med en tidlig hjælp til hele familien, mener jeg faktisk, der er penge at spare,« siger Manu Sareen.

De Radikale erkender dog, at kommunernes merudgifter til en tidlig og langt mere omfattende social indsats kan løbe op i flere hundrede millioner kroner. Penge som partiet vil finde inden for råderummet i den offentlige økonomi og inden for satspuljen.

I dag har mange kommuner imidlertid ikke den nødvendige ekspertise til at yde de udsatte familier en tilstrækkelig professionel hjælp, mener Manu Sareen.

Står det til ham, skal de i fremtiden forpligtiges til at gå sammen i større enheder, der for eksempel kan håndtere komplicerede sager om tvangsbortadoption, som der er meget få af i Danmark.

De Radikale og Socialdemokraterne har for længst meldt ud, at de vil gå til valgkamp på hver deres mærkesager, men med det fælles mål at SR-regeringen kan fortsætte. Det er i det lys, at det radikale soloudspil skal ses, siger Morten Østergaard, der som formand kæmper med svigtende vælgeropbakning i meningsmålingerne.

Det har fået flere stemmer i det radikale bagland til at efterlyse en stærkere social profil hos den nye formand, der ellers har lagt sig i det økonomiske spor fra sin forgænger, Margrethe Vestager, og slået til lyd for senere pensionsalder, højere boligskatter og mindre skat på arbejde.