1,7 millioner dokumenter.

Så omfattende er det råmateriale, som By- og Landskabsforvaltningen, Advokatfirmaet Hortens og Deloitte sammen har søgt frem i forvaltningens database i forbindelse med den uvildige advokatundersøgelse af en række af Aalborg Kommunes udbygningsaftaler.

Men der kommer ikke noget resultat af undersøgelsen før valget.

Det fortæller Hans Henrik Henriksen, rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, lørdag til B.T.

»Den ledende advokat i sagen har sagt, at det er nødvendigt med mere tid. Der er flere faktorer, der spiller ind. Blandt andet omfanget af dokumenter, der indgår i undersøgelsen,« siger han.

Rådmanden understreger, at det er advokaternes ønske at forlænge fristen for undersøgelsen og ikke forvaltningens. Men der var dog også politisk opbakning til opfordringen på det seneste møde i By- og Landskabsudvalget den 13. oktober.

»Der var enighed hele vejen rundt. Samtlige partier har nikket ja til, at vi er nødt til at forlænge fristen,« fortæller han.

Men den længere behandlingstid kan ikke undgå at få økonomiske konsekvenser for borgerne.

»Omkostningerne bliver noget dyrere end forventet. Det bliver dyrere for skatteyderne. Men når vi har at gøre med den her type undersøgelse, så kan man næsten forvente, at der også er en prissammenhæng,« siger Hans Henrik Henriksen.

Oprindeligt var der afsat 1 million kroner til den uvildige advokatundersøgelse af udbygningsaftalerne.

Men den pris stiger altså nu markant, uden at rådmanden tør sætte et eksakt beløb på. Stigningen sker naturligvis på grund af den forlængede tidsfrist, men også fordi Advokatfirmaet Hortens har sat mere mandskab på sagen.

Og rådmanden erkender gerne, at man var for optimistisk, da man regnede med, at undersøgelsen kunne være afsluttet inden valget.

»Personligt har jeg haft svært ved at se, at man kunne nå det inden valget. Men der var nok en forventning og et ønske hos nogle politiske partier om, at man gerne vil have noget før valget,« siger han.

Det omfattende antal dokumenter skyldes, at der i undersøgelsen indgår gamle sager om udbygningsaftaler, der kan gå så langt som ti år tilbage.

Derudover omfatter undersøgelsen også igangværende sager, og så ligger der i råmaterialet også dokumenter på sager, hvor det aldrig blev til en reel udbygningsaftale – men forblev ved drøftelserne omkring det, fortæller Hans Henrik Henriksen.

Nu skal eksperter fra Advokatfirmaet Hortens i gang med at kvalificere det enorme materiale og søge det frem, som er relevant i forhold til de videre undersøgelser af udbygningsaftalerne, forklarer rådmanden.

Den nye deadline for resultaterne af den uvildige undersøgelse ligger nu i slutningen af september. Herefter skal der politisk tages stilling til de konklusioner, som advokaterne når frem til.

Andre læser også