De har et klart mål: De vil gennemføre en kommunistisk revolution i Danmark. Og de afviser ikke at tage vold og væbnede midler i brug for at nå deres mål.

»Vi er et parti, som kæmper for en socialistisk revolution på globalt plan. Vi kæmper for at komme af med det her rådne kapitalistiske system, som vi lever under. Vi kæmper for en kommunistisk fremtid,« siger Rasmus Jeppesen, talsperson for det nye parti Revolutionært Kommunistisk Parti.

Partiet tager sit udspring i ungdomsbevægelsen Revolutionære Socialister, som har 16 lokalafdelinger fordelt i landet. 

Revolutionære Socialister er en bevægelse med vind i sejlene. Deres plakater hænger mange steder i gadebilledet i større danske byer, og alene på TikTok har ungdomsbevægelsen flere end 16.000 følgere.

Til oktober vil bevægelsen stifte et egentligt parti. Men det bliver ikke et parti, som partier er flest, lyder det fra Rasmus Jeppesen, der er 34 år og til daglig arbejder på et kommunistisk forlag.

Jeppesen siger indledningsvist overfor B.T., at han og partiet går ind for en fredelig revolution.

Men hans svar får en noget anderledes lyd, da han bliver forelagt en video af en af sine partifæller, der siger, at en væbnet revolution er en mulighed.

Du siger, at I ikke går ind for en væbnet, voldelig revolution. Men det siger en af dine partifæller, at I gør. Hvordan hænger det sammen?

»Det var ikke det, han sagde …«

Jeg spørger ham: Går du ind for en væbnet revolution? Og så svarer han: Kun hvis det er en nødvendighed.

»Pointen med det, det er netop at sige, at vi er ikke pacifister …«

Så du vil heller ikke afvise en væbnet revolution?

»Vi kæmper for en fredelig revolution. Men det er klart, at det nuværende samfund er ekstremt voldeligt. For os at se så er en revolution, at flertallet forsøger at ændre samfundet. Hvis der er nogen, der vil stoppe det med vold, med magt, så er det jo klart, at folk må forsvare sig.«

Så du vil ikke afvise, at Revolutionært Kommunistisk Parti kan være for en væbnet revolution?

»Som sagt, vi vil altid have retten til at forsvare os …«

Hvilken type vold ville du være klar til at tage i brug for at gennemføre din revolution?

»Jeg vil undgå så meget vold som overhovedet muligt …«

Så du vil bestræbe dig på at undgå det, men hvilken type vold vil du personligt være klar til at tage i brug for at gennemføre din revolution?

Fællesbillede fra Revolutionære Socialisters kongres i år, hvor de flere end 100 fremmødte medlemmer besluttede sig for at stifte Revolutionært Kommunistisk Parti.
Fællesbillede fra Revolutionære Socialisters kongres i år, hvor de flere end 100 fremmødte medlemmer besluttede sig for at stifte Revolutionært Kommunistisk Parti.
Vis mere

»Det er klart, det kan jeg jo ikke sige nu …«

Jo, det synes jeg er ret fint at få svar på nu. Hvilken type vold ville du være klar til at tage i brug for at gennemføre din kommunistiske revolution i Danmark?

»Den vold, som vil være mindst skadelig. Det er klart. Vi har ikke lyst til at skade nogen som helst …«

Okay, så bare lige for at få det helt på det rene. Du siger, at du går ind for en fredelig revolution. Men du vil ikke afvise, at du kan gå ind for en væbnet eller en voldelig revolution?

»Jeg vil ikke afvise, at man har behov for at forsvare sig i den proces. Det kan jeg ikke. Fordi jeg ved ikke, hvordan de nuværende magthavere vil reagere. Jeg tror gerne, at de vil beholde magten. Jeg tror gerne, at dem, som tjener fedt på det her samfund, vil sørge for, at det bliver bevaret. Og de er ikke interesserede i, at den revolution bliver gennemført. Så jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre. Det, vi har tænkt os at gøre, er at ændre det her samfund.«

Tror du, at dine 200, som jeg har opfattet det, altovervejende ganske unge medlemmer, er med på, at du ikke afviser en væbnet revolution, eller en revolution, der tager væbnede, voldelige midler i brug?

»Ja, det tror jeg bestemt.«

Så de er helt med på, at de går ind i en bevægelse, som ikke afviser at tage væbnede, voldelige midler i brug?

»Vi har aldrig sagt, at vi er pacifister. Når du lever i et voldeligt samfund, så tror jeg, at man skal være meget, meget naiv, hvis man så fuldstændig afviser at skulle forsvare sig selv på noget som helst tidspunkt i en revolutionær proces.«