Afgifter på brænde vil få danskerne til at valfarte til Tyskland, lyder kritikken af nyt regerings-forslag.

Bestil dit brænde i Tyskland og hug 30 pct. af prisen. Sådan kan en lukrativ fidus for cirka 750.000 brændeovnsejere og et potentielt økonomisk rædselsscenarium for regeringen lyde, når et nyt forslag om afgifter alt at dømme rammer brænde dette efterår.

- Jeg er ret overbevist om, at danskerne vil hente deres brænde på den anden side af grænsen. Det økonomiske incitament er så stort, og brændet er som produkt velegnet til transport og kan opbevares i lang tid, siger direktør, Jan Søndergaard, i Dansk Skovforening.

Regeringen barsler lige nu med et afgiftsforslag, der vil betyde, at prisen på blandt andet træ, briketter og træpiller øges betragteligt frem mod 2020 med start fra 2014.Forslaget kan meget vel få grænsedebatten til at blusse op igen, lyder vurderingen nu fra flere sider.

Mareridtet om fedt- og sukkerafgiften bør ellers stå i nogenlunde frisk erindring. Regeringen og Enhedslisten har for nylig fjernet fedt-afgiften og reduceret afgiften på sodavand og øl for at danskerne til at stoppe med at købe ind på den anden side af grænsen - blandt andet efter massiv kritik fra danske købmænd, der mistede kunder og måtte fyre medarbejdere. 

Ifølge beregninger fra Dansk Skovforening vil det nye forslag betyde, at en rummeter brænde af løvtræ bliver cirka 275 kr. dyrere, når afgiften er fuldt indfaset i 2020. Allerede i 2014 vil en tredjedel af den fuldt indfasede afgift træde i kraft. Det vil sige cirka 92 kr.. I gennemsnit bruger danskerne fem rummeter om året, hvilket i snit vil betyde en merudgift på små 460 kr. i 2014.

Forslaget, der netop har været i høring, er en afstikker af energiforliget fra marts 2012 og vil betyde, at der i første gang kommer en afgift på biomasse, som tæller alt lige fra træ, halm og flis. Pengene skal bruges til en grøn omstilling, herunder blandt andet solceller og vindmøller.Men kritikken går nu på, at regeringen er godt i gang med at lave et økonomisk selvmål, hvis den tror, at der kan høstes penge på brændeovnsejerne i forslagets nuværende form.  

I forvejen gør den lave tyske moms på 7 procent mod den danske på 25 procent det allerede attraktivt for danskere at hente brænde og træpiller i Tyskland.

Bliver forslaget vedtaget, vil træpiller være 30 procent billigere i Tyskland i 2014, og i 2020 vil forskellen lyde på hele 50 procent, forklarer Poul Henning Sejthen, sekretariatschef i Biobrændselsforeningen.

- I forvejen er der en forskel på 18 procentpoint i momsen, der gør, at det allerede kan betale sig at få bragt træpiller i Tyskland til Vendsyssel. Den trafik er allerede udbredt i dag. Med forslaget vil prisforskellen stige til 30 procent, og så vil mange af vores medlemmer slet ikke kunne overleve. Men det vil også betyde, at afgiften slet ikke vil indbringe det provenu, regeringen regner med.

Jan Søndergaard forklarer, at der i princippet ikke er nogen overgrænse for, hvor meget brænde man kan hente, blot det er personligt rejsegods. Det vil sige, hvad man selv kan medbringe. Ligesom vi kender reglerne for blandt andet øl.Og danske forhandlere af biobrændsel er allerede i gang med en større omstilling for at tage højde for den truende ulige konkurrence fra Tyskland, hvilket kan betyde, at regeringen udover tabte afgifter også ender med at tabe arbejdspladser på dens forslag.  

- Allerede efter forslaget blev sendt i høring, har vi modtaget flere opkald fra forhandlere af biobrændsel i Danmark. De er allerede meget langt i processen med at anlægge terminaler i Tyskland og sælge brændet derfra. Vi er så ærgerlige over, at der forsvinder arbejdspladser. Lige nu er der cirka 600 virksomheder, der lever af at sælge biobrændsel, siger Jan Søndergaard.

Poul Henning Sejthen bekræfter, at danske forhandlere kan være på vej til at etablere sig i Tyskland.

 - Nu er det stadigvæk hvis og hvis. Men bliver forslaget vedtaget i sin nuværende form, vil der være en del af vores medlemmer, der vil etablere sig syd for grænsen, siger han og uddyber regnestykket, siger Poul Henning Sejthen.

Hos Fleggaard i Tyskland reklameres der lige nu med salg af brænde rettet direkte mod danskerne. Blandt andet fremgår det på indkøbscentrets hjemmeside, at man i Tyskland kun betaler 7 pct. i moms af træpiller og andre brændselsprodukter. Og det fremgår videre, at kunderne for at opnå denne momsfordel enten skal hente varerne selv eller bestille en transportør til at hente varerne for en.

Et link på hjemmesiden guider endda forbrugerne ind på en liste over transportører.

På trods af udsigten til endnu en økonomisk konkurrencefordel vurderer koncernen dog ikke, at det vil give en større effekt.

- Ligesom det ikke havde nogen effekt, at man i Danmark fjernede fedtafgiften, og nu har reduceret afgifterne på øl og vand, ja så forventer vi os heller ikke noget nævneværdigt med en ændret afgift på brænde. Man fjernede fedtafgiften på løfter om 1350 nye arbejdspladser og nye priser på produkterne til forbrugerne. Hvad skete der? Priserne kom aldrig ned på gammelt niveau, omsætningen på produkterne er faldet lige siden i Danmark, og arbejdspladserne udeblev helt, siger Mike Simonsen adm. direktør i Fleggaards Detail Division.

Andre læser også