Helle Thorning-Schmidts mand må gerne arbejde i Danmark uden at betale skat. Ny afgørelse, der når frem til det modsatte i en anden sag , truer med at vække Thornings skattesag til live

Kort før den mest spændende valgkamp i 11 år blusser interessen for Sformand Helle Thorning-Schmidts skattesag op igen. I september sidste år blev Thornings mand, den 41-årige regionaldirektør i organisationen World Economic Forum i Schweiz, Stephen Kinnock, af SKAT renset for mistanken om, at han var skattepligtig i Danmark i 2009 og årene før.

Til trods for, at Kinnock har børn, bolig og hustru i Danmark og opholder sig i Danmark ganske meget, er han ikke skattepligtig, formentlig fordi han opholder sig under 180 dage om året i landet.

LÆS OGSÅ: Det mangler vi stadig svar på i skattesagen, Helle

Men en ny afgørelse i en lignende sag, der netop er truffet af Skatteministeriet og godkendt af Skatterådet, har fået diskussionen om Kinnock-sagen til at blusse op igen blandt landets skatterådgivere og revisorer. 

LÆS OGSÅ: Her er skattesagen, der skaber usikkerhed om Kinnocks sag

I den nye sag har SKAT besluttet, at en danskfødt direktør, der i næsten 21 år har boet og betalt skat i Grønland, men nu gerne vil have lov til at besøge sin kone på ferie og weekender i Danmark, bliver fuld skattepligtig til Danmark i det øjeblik, han udfører det mindste arbejde under ophold i Danmark. Skattepligten udløses i samme øjeblik han besvarer arbejdsmail eller arbejdsopkald på mobilen under ophold i Danmark.

De to sager ligner hinanden, bortset fra at Kinnock slap for skat, det gør den anden direktør ikke. Og så formodes direktøren fra Grønland at være »mere travl« end Kinnock.

Professor i skatteret Ole Bjørn siger:

- Jeg kender ikke grundlaget for SKATs afgørelse, men må gå ud fra, at Kinnocks revisor har nedtonet hans erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark og sagt, at det har et bagatelagtigt omfang. SKAT er ekstremt restriktiv på det her område. Grundholdningen hos SKAT i disse sager har altid været, at udfører man den mindste smule arbejde, så er man skattepligtig. Og man får altså ikke lov til at opholde sig store dele af året i Danmark og arbejde samtidig, heller ikke hvis arbejdet består i at tage telefon og besvare mail sporadisk.

Arbejdsrelateret møde

Helle Thorning-Schmidt har selv oplyst, at hendes mand 'af og til' har 'kigget' på sin telefon og mail, ligesom han i august 2009 deltog i ét arbejdsrelateret møde i Danmark, mens han i 2010 deltog i tre arbejdsmøder, hvoraf de to fandt sted samme dag -den 16. juni 2010. Ifølge SKAT må man godt deltage i 'enkeltstående møder', men det kræver, at grundformålet med opholdet i Danmark er ferie.

Eller på dansk: Man må godt holde et arbejdsmøde, hvis man alligevel er i Danmark på ferie -men i princippet ikke tage til Danmark med det formål at holde et arbejdsmøde.

Ifølge skattepartner Lars Wøldike, revisor, tidligere skattechef i ISS og i dag partner i firmaet Q-Tax, ligner de to sager hinanden så meget og udstiller, at SKAT har truffet forskellige afgørelser i to 'stort set' ens sager:

- De her to sager ligner hinanden så fantastisk meget, at man nærmest skulle tro, at det var blå bloks folk, der havde fundet en partikammerat og bedt ham indbringe sin skattesag, der var magen til Kinnocks, for at se, om han så fik samme gunstige behandling, siger han og tilføjer:

- Eller også er der tale om en fuldstændig ren sag , hvor en direktør i udlandet selvfølgelig har læst alt om Kinnocksagen og derfor følte sig sikker på, at når han bad om lov til at være i Danmark, herunder tage telefonen og svare på mail, så ville han få samme positive svar som Kinnock fik. Men sådan gik det ikke.

Henviser til Kinnock

Ifølge B. T. s oplysninger har direktøren da også flere gange i sin ansøgning til SKAT henvist til, at Stephen Kinnock slap for at betale skat, selv om også han under ophold i Danmark har arbejdet i et eller andet omfang.

Advokat Søren Aagaard, der er specialist i skatteret, siger, at sagerne virker ens:

-  Når SKAT i Kinnock-sagen nåede frem til, at han ikke var skattepligtig til trods for hans erhvervsmæssige aktivitet i Danmark med møder her, kan det undre, at man i den nye sag , hvor direktørens aktivitet i Danmark kan synes mindre, kan nå frem til det modsatte.
 
Ifølge professor i skatteret Jan Pedersen fra Aarhus Universitet og skatterevisor John Bygholm er det uden betydning for disse sager, at den ene af de to personer har dansk statsborgerskab, mens den anden er britisk, ligesom det heller ikke har betydning, at Kinnock bor i Schweiz, mens direktøren bor i Grønland.

Det afgørende er, at de begge er helt ude af dansk skattepligt, og at de begge har adgang til bolig i Danmark, hvor de opholder sig med deres familie.

Revisor John Bygholm, der er formand for skatteudvalget i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og partner i revisionshuset Deloitte, siger, at han 'godt kan forstå, hvis folk undrer sig over, hvad der er forskellen på de to sager, der umiddelbart kan minde om hinanden.'

Ejer selv sin virksomhed

Bygholm mener, at med dét, der er oplyst om Kinnocks arbejde i Danmark, virker det rigtigt, at Kinnock ikke er skattepligtig, der skal 'mere arbejde til, også selv om SKAT er meget restriktiv'. Men der er en anden forskel på de to sager, som synes at betyde meget for SKAT, nemlig at direktøren fra Grønland selv ejer sin virksomhed og er meget involveret i dens drift.

- Det kan tyde på, at det vil være vanskeligt for denne direktør at lade arbejdet være -i modsætning til Stephen Kinnock, der også er direktør, men ikke ejer virksomheden, og som derfor måske vil have lettere ved at udskyde arbejdet, til han er ude af Danmark, vurderer John Bygholm.

Tommy V. Christiansen, erfaren og hyppigt brugt skatteadvokat fra Aarhus, forstår dog ikke den argumentation:

- Det må altså være lige meget, om man er lønmodtager i høj stilling eller virksomhedesejer, det afgørende må være, om man tager telefonen eller besvarer mail under ophold i Danmark, siger Tommy V. Christiansen, der er medlem af Venstre.

Helle Thorning-Schmidt har ikke besvaret B. T. s henvendelser om sagen.

LÆS MERE OM SAGEN I B.T. I DAG