Poul Nyrup er inviteret med til den hemmelighedsfulde Bilderberg-gruppes årlige topmøde i Spanien denne weekend

Når de nogle af de rigeste og mest magtfulde mennesker på den vestlige halvkugle mødes i denne weekend, skarpt bevogtet af deres eget sikkerhedskorps, er danske Poul Nyrup Rasmussen en af deltagerne.

Den tidligere statsminister og EU-parlamentariker er således blandt blot tre danskere ved årets møde i Bilderberg-gruppen.

Deltagere og faste medlemmer i Bilderbergs topmøde er en iøjnefaldende liste over nogle af de mest magtfulde mennesker i den vestlige verden.

Top-ministre og top-finans og - erhvervsfolk, militære ledere og udvalgte chefer for magtfulde medier i Europa og USA. Samt altid en række nationalbankdirektører, direktøren for Verdensbanken, NATOs generalsekretær, USAs tidligere udenrigsminister Henry Kissinger samt en repræsentant for den stenrige amerikanske Rockefeller-familie.

Bilderberg-mødet, der finder sted i den lille spanske by Sitges, har absolut referatforbud, og har ofte været kritiseret for dens ekstreme lukkethed.

Det har siden gruppens første møde i 1954 givet næring til rygter om, at Bilderberg-gruppen har udemokratiske planer om, at skabe en ny verdensorden og afskaffe de enkelte nationers suverænitet, som flere undersøgende journalister har hævdet gennem tiden.

Sikkert er det, at der er absolut referatforbud, og at de enkelte deltagere og medlemmer forpligter sig til ikke at fortælle nogen andre om topmødets dagsorden og drøftelser.

Sikkert er det også, at gruppen meget direkte og kontant diskuterer klodens mest brandvarme kriser og økonomiske tilstand og udvikling.
Det har den tidligere danske Bilderberg-koordinator Thøger Seidenfaden fortalt.

I dag er det direktør Anders Eldrup fra DONG Energy, der har den post. Og hans argumentation for det hemmelighedsfulde referatforbud er, at 'man skal kunne tale fuldstændig frit, for at få gode diskussioner på møderne. Uden at det bliver refereret ud i verdensrummet', som han siger til Ritzau.

Hvis man ser på listen gennem tiden er det bemærkelsesværdigt, at en række deltagere ved Bilderberg-møderne i årene efter får fremtrædende positioner ved FN, NATO, i indflydelsesrige firmaer eller i regeringer i enten USA eller Europa.

Blandt de tidligere deltagere fra Danmark kan blandt andet nævnes tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, tidligere statsminister og nuværende Generaldirektør for NATO, Anders Fogh Rasmusse, Mærsk McKinney-Møller og Helle Thorning-Schmidt samt de to tidligere danske nationalbankdirektører Bodil Nyboe Andersen og Erik Hoffmeyer.

Foruden Nyrup og Eldrup deltager den tidligere direktør i det danske udenrigsministerium Ulrik Federspiel i weekendens hemmeligsfulde topmøde, hvor den globale økonomiske krise garanteret vil være højt på dagsordenen.