Planerne for byggeriet på Lærkesletten på Amager Fælled led mandag et knæk, da Dansk Folkeparti annoncerede, at partiet trækker støtten til projektet som følge af en byretsdom og to klagenævn.

Nu kommer der så endnu mere vand på byggeri-modstandernes mølle. En ny undersøgelse foretaget af YouGov for B.T. viser nemlig, at 50 procent af de adspurgte storkøbenhavnere er imod byggeriet.

Hele 39 procent svarer, at de er helt uenige i, at byggeriet opføres. 11 procent svarer, at de er delvis uenige.

Til sammenligning er kun 21 procent helt enige eller delvis enige i, at byggeriet bør opføres.

Undersøgelsens resultater glæder partiet Enhedslisten, der står uden for aftalen.

»Det bliver jeg rigtig glad for at høre. Vi er ved at nå grænsen for, hvor vi kan bygge, hvis vi også vil have noget vild natur til de københavnere, der ikke har en bil,« siger medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten Gorm Gunnarsen til B.T.

Han mener, der er tale om et holdningsskred, som ifølge ham vil sætte en stopper for planerne.

»Jeg tror ikke, at der bliver bygget mere på Amager Fælled. Det er sund fornuft ikke at opføre noget, som så mange er imod,« siger Gorm Gunnarsen.

Hos et af 'for-partierne', Venstre, afventer man sagens endelige afgørelse, men man tror fortsat på, at byggeriet kan gennemføres helt eller delvist.

»Byretsdommen skaber jo noget uklarhed, om hvordan det kan lade sig gøre. Jeg opfatter det ikke, som om det bliver enten eller, om der kan bygges eller ej, men hvis det er, er vi tilbage til 'square one',« siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Cecilia Lonning-Skovgaard fra Venstre til B.T. København.

SF, der ligeledes er en del af aftalen, men samtidig proklamerer, at man er imod byggeriet på Amager Fælled, tilslutter sig Venstres linje og afventer, at Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet undersøger lovligheden af byggeriet, samt at dommen fra Københavns Byret prøves i Østre Landsret.

»Nu må vi afvente de to nævns endelige afgørelser og dommen i Østre Landsret. Viser det sig, at de underkender byggeriet, så har vi en helt ny situation. Og her håber jeg, at alle parter vil genoverveje situationen,« skriver sundheds- og omsorgsborgmester i København Sisse Marie Weiling i et skriftligt svar til B.T.