Selv om Eva Kjer Hansen (V) er fortid som minister, så vil sagerne fra hendes korte ministertid ikke dø.

I dag kan BT nemlig afsløre, at Eva Kjer Hansen i september 2015 ville ændre en afgørelse fra Naturstyrelsen i en sag fra Silkeborg Kommune, hvor borgmesteren – stik imod kommunens egne embedsmænds vurdering og Naturstyrelsens ditto – valgte at fjerne plantevækst i en beskyttet del af Gudenåen.

Det gjorde kommunen på baggrund af et personligt svar fra Eva Kjer Hansen, som borgmester Steen Vindum tolkede som et grønt lys.

Hidtil har ministeren nægtet at have givet borgmesteren særbehandling i sagen og henvist til, at ‘hun sætter en stor ære i at besvare alle henvendelser i eget navn,’ som ministeren skrev til BT, første gang vi skrev om hendes indblanding i sagen.

Men nu viser en aktindsigt i korrespondancen mellem Naturstyrelsen og ministeriet, at Eva Kjer Hansen personligt gik ind og overtrumfede Naturstyrelsens afgørelse. ’Ikke godkendt af EKH’, skriver Eva Kjer Hansen, der beder om, at svaret fra Naturstyrelsen blev revideret, ligesom hun tilsyneladende selv var inde at lave rettelser i brevet til borgmesteren.

Ifølge forskningschef ved Journalisthøjskolen Roger Buch er denne indblanding usædvanlig.

’Dybt involveriet i’

»Det er meget usædvanligt, at ministeren øjensynligt selv tilretter store dele af svarbrevet. Det er jo normalt fuldmægtige og chefer, der formulerer svarene, og så får ministeren det bare til godkendelse. Det er øjensynligt en sag, hun har været dybt personligt involveret i,« siger forskningschef ved Journalisthøjskolen Roger Buch.

Baggrunden for ministerens indblanding er, at Silkeborg Kommune med Steen Vindum i spidsen gennem flere år havde forsøgt at indhente tilladelse til at skære planter i Gudenåen i et særligt beskyttet område. Men kommunens egne embedsmænd eller Naturstyrelsen, der kan give den nødvendige dispensation, afviste borgmesterens ønske, fordi der er tale om et såkaldt habitat-område, der betyder, at det er særligt beskyttet. Yderligere grødeskæring vil nemlig være til fare for de sjældne vandplanter, der eksisterer i området.

Hele to gange nægtede Eva Kjer Hansen ifølge korrespondancen at acceptere Naturstyrelsens fortsatte afvisning af borgmesterens ønske. Blandt andet var ministeren interesseret i, hvorvidt Silkeborg Kommune kunne udnytte den kattelem, der er i lovgivningen, som giver mulighed for ekstra grødeskæring, hvis der er såkaldte ‘væsentlige samfundsmæssige hensyn’.

Må ikke ændre afgørelsen

‘I bedes revidere sagen, så den svarer på hendes spørgsmål og forklarer, hvad ’væsentlige samfundsmæssige hensyn’ betyder. Det bør desuden også fremgå, om kommunen, hvis den måtte ønske det, kan skære mere grøde. Brug gerne Kongensbro-stien, der ind imellem oversvømmes af Gudenåen,’ skriver en embedsmand på vegne af ministeren.

»Ministeren har selvfølgelig krav på at få at vide, hvad der er op og ned i sagen, men der, hvor det går galt, er når det i mailen indikeres, at Naturstyrelsen skal ændre på svaret. Hun må selvfølgelig ikke forsøge at gå ind og ændre afgørelsen, og det er der meget, der tyder på, at hun forsøger at gøre her,« siger Bent Greve, der er professor ved Roskilde Universitet.

Eva Kjer Hansen har i går ikke reageret på BTs henvendelse.