Godt nyt for danskerne. Den nyeste ekspertrapport fra Statens Serum Institut, der forudser smittetrykkets udvikling, varsler, at smitten aftager i løbet af sommerferien.

B.T. er i besiddelse af rapporten, som bliver central i genåbningsforhandlingerne, som starter denne eftermiddag i Folketinget.

Den forventede effekt af samfundet genåbning 21. maj topper – ifølge beregningerne – i midten af juni.

Når skoleeleverne får ferie, vil det daglige antal smittede falde yderligere sommeren over. Det forventes, at det daglige antal nye smittede kommer under 100 i august.

Rapporten beskriver dog også, at det lave niveau ikke nødvendigvis forbliver lavt i efteråret. Blandt andet fordi skoleleverne vender tilbage til skolen.

SSI skriver i rapporten, at deres beregninger er forbundet med stor usikkerhed.

Danmark har også anvendt lokale nedlukninger, når der er opstået smitte. SSI beskriver, at den strategi har været særdeles effektiv.

»De lokale nedlukninger forhindrer den eksponentielle vækst i smitten og er dermed effektive til at forhindre smitten i at stige. I modellerne vurderes de således at være en væsentlig årsag til den effektive epidemikontrol, så længe en væsentlig andel af befolkningen ikke er vaccineret,« skriver SSI.

Opdateres..