Lyt til artiklen

SFs landsledelse skal onsdag aften diskutere opbakningen til salget af en del af DONG til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Den interne kritik er så hård, at SFs regeringsdeltagelse kan komme på spil. Også i de Radikales bagland kæmper kræfter mod aftalen. Samtidig viser en Gallup-måling stor modstand mod aftalen om at sælge DONG-aktier.

Den interne debat om SFs regeringsdeltagelse når nu nye højder. Partiets øverste myndighed, landsledelsen, skal onsdag aften på et krisemøde med folketingsgruppen tage endelig stilling til, om SF kan bakke op om aftalen om at sælge en del af DONG til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Flere medlemmer af partiets folketingsgruppe er efter Berlingskes oplysninger klar til at gøre diskussionen til en debat om partiets regeringsdeltagelse. En af dem er det nyindtrådte folketingsmedlem Karsten Hønge (SF).

»DONG er dråben. Vi har i denne regering skullet gå med til mange ting, som vi har skullet forklare, og vi har også opnået mange rigtigt gode resultater. Men jeg mener ikke, at vi kan klare at gå tilbage på den her,« siger Karsten Hønge og fortsætter:

»Jeg hælder til, at det bedste ville være, at vi træder ud af regeringen.«

Han frygter for partiets overlevelsesmuligheder, hvis ikke SF står fast på principperne i denne sag.

»SF er ude på kanten, synes jeg. Vi leger sgu med vores eksistens.«

Modstanden mod DONG-aftalen er udbredt i hele partiet. På et to timer langt gruppemøde tirsdag udtalte en række folketingsmedlemmer ifølge Berlingskes oplysninger hård kritik af aftalen, der sælger 19 procent af DONG til amerikanske Goldman Sachs for otte milliarder kroner. Særligt konstruktionen, hvor Goldman Sachs investerer i det danske energiselskab via Luxembourg, har fået sindene i kog i SF, fordi partiet har kampen mod skattely som en af sine hovedmærkesager. Og mindst ét andet folketingsmedlem har over for Berlingske tilkendegivet at ville udtrykke samme overbevisning på onsdagens krisemøde.

Samtidig udtrykte flere SF-lokalformænd tirsdag stor kritik af aftalen, og enkelte opfordrer ledelsen til at trække sig ud af regeringen.

»Jeg håber virkelig, at SFs folketingsgruppe siger nej til den handel. Nu kan det være nok. Det er ikke vores værdigrundlag, og det er ikke SF-politik. Jeg har været med siden 1972, men det er ikke, hvad SF står for. Nu er det vigtigt. Vi har haft lockout af skolelærere, kontanthjælpsreform. Jeg kan ikke se, hvad SF har at gøre i denne her regering,« siger Marianne de la Motte, der er gruppeformand for SFs byrådsgruppe på Lolland.

SFs landsledelse har allerede i en udtalelse udtrykt bekymring over aftalen, og flere fastholder, at de ønsker en timeout i sagen. Landsledelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen mener ikke, at finansminister Bjarne Corydon (S) har løst »sin opgave som købmand godt nok«. Derfor håber han til det sidste, at Corydon vil ændre holdning og genåbne den aftale, der forlængst er forhandlet på plads med den amerikanske investeringsbank.

»Jeg synes ikke, det er nogen god aftale. Tunge og massive mængder af socialdemokrater synes ikke, at det er nogen god aftale. Den offentlige opinion synes ikke, at det er nogen god aftale, og vi har tidligere set, at finansministeren har skiftet position, når han har opfattet, at det her er politisk uacceptabelt. Det håber jeg på, men ellers må vi følge den vej, regeringen vælger i fællesskab,« siger Poul Overlund-Sørensen.

En anden kritisk røst er Signe Munk, der helst så en timeout eller en decideret annullering af salget, men ikke anser det for realistisk så sent i forløbet.

»Det er ikke et ønskeligt resultat, man står med, og det gør mig enormt bekymret og enormt betænkelig, fordi Goldman Sachs langt hen ad vejen har vist sig ikke at have en særlig sund virksomhedsførelse.«

Landsledelsesmedlem Ida Damborg har tidligere ytret sig kritisk om aftalen på Facebook, og dagen inden krisemødet har hun kun én ting at sige om Goldman Sachs-aftalen:

»It ain’t over till the fat lady sings.«

Kilder tæt på regeringspartiets top har dog den forhåbning, at landsledelsen ender med at bakke op om aftalen. I SFs landsledelse er der tradition for, at man når sådanne beslutninger i enighed, og det er her, at spørgsmålet om regeringsdeltagelse kan komme til diskussion.

Det er nemlig svært at forestille sig, at SF kan blive i regering, hvis ikke partiet kan bakke op om aftalen. Dermed kan krisemødet i yderste konsekvens ende med en afstemning om regeringsdeltagelsen. Sker det, lyder analysen fra kilder tæt på SFs top, vil der trods de kritiske røster være flertal for at fortsætte i regering.

Direkte adspurgt er der dog ingen garantier angående SFs regeringsdeltagelse fra partiformand Annette Vilhelmsen (SF).

Du plejer at sige, at regeringsdeltagelsen ikke er til debat. Er den det nu?

»Vi står på mål for den aftale, der er lavet. Jeg har tillid til Bjarne Corydon (S). Ja, det her er rigtigt svært, men min indstilling er ikke andet, end at vi følger det, der er aftalt.«Kan du slå fast, at SF er en del af regeringen også om en måned og efter denne aftale?

»SF er en del af regeringen. Det er vi nu, og det forventer jeg også, at vi fortsat vil være.«Du forventer det kun. Du vil ikke give en garanti?

»Synes du, at der er garantier her i verden? Jeg forventer det. Det er det, der er min indstilling,« siger Annette Vilhelmsen.

Det er langtfra kun i SF, der er åben modstand mod aftalen. Også på Socialdemokraternes gruppemøde tirsdag udtrykte mange folketingsmedlemmer ifølge flere kilder kritik af forskellige elementer ved salget af DONG-aktier, der var det eneste tema, der blev talt om. Blandt de kritiske røster var Mogens Lykketoft (S), Rasmus Prehn (S), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Orla Hav (S), Kirsten Brosbøl (S)og Bjarne Laustsen (S). Finansminister Bjarne Corydon (S) understregede efter et timelangt samråd tirsdag, at aftalen ligger fast, og at det ikke er muligt at tage en timeout i salget. Han understregede samtidig forventningen om fuld opbakning fra SF.

»Vi har ikke grund til at tro og lægge andet til grund, end at det selvfølgelig er sådan, at SF går ind for regeringens politik.«

En meningsmåling, som Gallup har foretaget for Berlingske, tegner et billede af massiv utilfredshed blandt vælgerne.

Kun ni procent af danskerne svarer, at de er enige eller overvejende enige i, at det er en god idé at sælge dele af DONG til Goldman Sachs. Hele 80 procent af danskerne er kritiske over for aftalen, som et bredt flertal af Folketinget er ved at gennemføre, mens kun 11 procent svarer »ved ikke«.

Samtidig breder utilfredsheden sig også i de Radikales bagland. Forud for partiets hovedbestyrelsesmøde lørdag opfordrer en række kredsformænd og medlemmer af Radikales hovedbestyrelse partitoppen til at udskyde salgsprocessen.

»Jeg vil opfordre min ledelse til, at de tager sig bedre tid inden de stemmer for det her salg,« siger hovedbestyrelsesmedlem Bo Nissen Knudsen, der blandt flere bakkes op af partiets kredsformand i Nordjælland.

»Det var først i onsdags, at andre politikere fik mulighed for at læse aftalen. Det er meget kort tid til at sætte sig ind i substansen,« siger kredsformand Peer Tidemand-Petersson.

Salget af DONG bliver ifølge partiets landsformand Klaus Frandsen et bærende punkt på dagsordenen på hovedbestyrelsesmødet lørdag.

»Jeg synes, at ministrene, der har været involveret i processen, skal forklare, hvorfor tidsforløbet skal være, som det er,« siger Klaus Frandsen.