Øens Murerfirma betalte regninger på 25.290 kroner for Anna Mee Allerslev for at imødekomme hendes utilfredshed med en underentreprenørs arbejde.

Øens Murerfirmas indehaver Jan Elving og hans firma betalte regninger for 25.290 kroner for Anna Mee Allerslev, fordi den tidligere borgmester var utilfreds med det udførte tømrerarbejde i lejligheden og derfor ikke ville betale det fulde beløb for arbejdet.

Det viser e-mails og fakturaer fra byggesagen, som BT er i besiddelse af.

I videoen over artiklen kan du se pressemødet, hvor Anna Mee Allerslev annoncerede sin afgang fra Københavns Rådhus

De nye oplysninger kommer dagen efter, at BT har kunnet afdække, hvordan Øens Murerfirma organiserede en hovedentreprise i forbindelse med en totalrenovering af Allerslevs 236 kvadratmeter store lejlighed på Østerbro i København i 2016 og 2017.

Hidtil har Anna Mee Allerslev i forbindelse med en advokatundersøgelse af sagen kun fortalt, at Øens Murerfirma har stået for noget murerarbejde i hendes badeværelse.

Den afgåede beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev fastholder over for BT og i opdateringer på Facebook, at Øens Murerfirma ikke har stået for en hovedentreprise.

På trods af, at Øens Murerfirma - ifølge den tidligere borgmester - ikke stod for en hovedentreprise, så betalte Øens Murerfirma alligevel tre regninger for i alt 25.250 kroner for borgmesteren til en underentreprenør og til en uvildig synsmand.

Det skete i forbindelse med nogle uenigheder i forbindelse med noget gulvarbejde i lejligheden, hvor der blev lagt sildebensparket og lavet fodpaneler.

Altså ikke noget, som havde med badeværelset at gøre.

Og det viser ifølge eksperter, at Anna Mee Allerslev taler usandt, når hun hævder, at der ikke er tale om en hovedentreprise.

Det er i denne ejendom, at Anna Mee Allerslev har fået totalrenoveret sin lejlighed med Øens Murerfirma som hovedentreprenør. Selv nægter hun, at det er sket.
Det er i denne ejendom, at Anna Mee Allerslev har fået totalrenoveret sin lejlighed med Øens Murerfirma som hovedentreprenør. Selv nægter hun, at det er sket. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

»Hvis Øens Murerfirma ikke har stået for en hovedentreprise, hvorfor skulle de så dække store beløb på vegne af Anna Mee Allerslev? Det hænger slet ikke sammen, for så har Øens Murerfirma jo intet med sagen at gøre og burde heller ikke kompensere hende,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i firmaet Adwizer Law.

»Og tager vi hendes udsagn om, at Øens Murerfirma ikke lavede en hovedentreprise, for gode varer, så er der tale om et direkte økonomisk tilskud fra Øens Murerfirma til Anna Mee Allerslev,« siger han.

Og det vil i så fald også være et problem for borgmesteren eftersom hun - efter tidligere at have hævdet at Jan Elving var en privat ven - nu har ændret hendes relation til ham som værende af professionel karakter.

»Så er der tale om en gave, og den har en størrelse, som betyder, at borgmesteren ikke må tage imod den. Det er i strid med de forvaltningsregler, som en borgmester er underlagt,« siger Bent Greve, der er forvaltningsekspert og professor ved Roskilde Universitet.

Som det fremgår af dokumentationen i denne artikel, betaler Øens Murerfirma tre regninger for samlet 25.290 kroner i 2016 og 2017.

De 12.600 kroner betaler Øens Murerfirma for at få en underentreprenør til at indgå et forlig, da Anna Mee Allerslev nægter at betale de sidste 15 procent af den samlede tømrer-entreprise, fordi hun er utilfreds med gulvet.

En anden regning skyldes, at hun er er utilfreds med, at panelerne gaber, hvilket ifølge tømrerfirmaet skyldes, at træet er ‘levende’ og derfor giver sig over tid. Her betaler Jan Elving 8.850 kroner.

Den sidste regning på 4.140 kroner er til en uvildig synsrapport til en skønsmand, som Jan Elving også betaler. Regningen er fra juni 2016.

Boligadvokat Henrik Høpner mener også, at Øens Murerfirmas kompensation for Anna Mee Allerslev viser, at firmaet udfører en hovedentreprise.

»Hvis ikke det stod for en hovedentreprise, så vedkommer sagen jo ikke dem. Så ville det være noget, som Anna Mee Allerslev selv skulle klare og betale,« siger Henrik Høpner.

Forelagt sagens omstændigheder fortæller professor Bent Greve, at det viser, at Anna Mee Allerslev var inhabil i kommunale sager, der vedrørte Øens Murerma. Også selvom Københavns Kommunes faste advokatfirma Horten i forrige uge frikendte politikeren for inhabilitet.

»At Øens Murerfirma på den måde går ind og kompenserer Anna Mee Allerslev understreger deres tætte relation, og at Anna Mee Allerslev er inhabil i forhold til Øens Murerfirma. Og så er hun jo én, der kan træffe vigtige beslutninger, og man efterlades med det indtryk, at Øens Murerfirma gerne har villet sikre sig, at man får nogle gode vilkår på andre områder.«

BT har stillet Anna Mee Allerslev en række spørgsmål i sagen. Blandt andet hvorfor Øens Murerfirma går ind og dækker regninger, når nu firmaet ifølge hende selv ikke er hovedentreprenør. Og vi har spurgt Anna Mee Allerslev, hvad hun siger til - forudsat hendes egen påstand om, at der ikke er tale om en hovedentreprise - at hun i strid med forvaltningsreglerne i så fald har modtaget en gave på 25.290 kroner af en kommunal samarbejdspartner.

Til det svarer hun i en mail:

'I omtaler en sag, hvor en utilfreds håndværker har givet jer sin version af historien. Jeg har indgået et forlig med den pågældende håndværker. Hvordan det forlig er skruet sammen, herunder hvilken rolle andre parter har haft i det, er et privat anliggende.'

'Jeg har betalt alle håndværkere inklusiv Øens Murerfirma fuld pris. Og jeg har oplyst kommunens uvildige advokat Horten om, hvilken rolle Øens Murerfirma har spillet i denne sag. Det er på den baggrund, Horten har frikendt mig for inhabilitet.'

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Jan Elving fra Øens Murerfirma.

SE DOKUMENTATION:

  • Anna Mee Allerslev er utilfreds med det udførte tømrerarbejde – hun mener, at panelerne gaber for meget. Øens Murerfirmas byggeleder Ali Jamali skriver tre dage senere i en mail til tømrerfirmaet, at han vil betale for, at arbejdet udbedres. Ali Jamali skriver, at det ’nok er mig, der betaler’ for at sætte lister på. Og 20. juli 2017 bekræfter Øens Murerfirma ifølge en mail, at fakturaen på 8.850 kroner vil blive betalt.

  • Fakturaen – for arbejde udført i Anna Mee Allerslevs lejlighed – som Øens Murerfirmas byggeleder godkender og sender til betaling.

  • Anden gang, Øens Murerfirma betaler en regning for Anna Mee Allerslev, er i februar 2017. Det sker i forbindelse med et forlig, hvor Øens Murerfirma kompenserer en underentreprenør for 12.600 kroner som et ’plaster på såret’, fordi Anna Mee Allerslev stadig er utilfreds med det udførte gulvarbejde – og nægter at betale 67.500 kroner. For at få sin kompensation af Øens Murerfirma sender underentreprenøren 6. februar 2017 en regning på 12.600 kroner, direkte stilet til Øens Murerfirma. Dagen efter modtager underentreprenøren en instruks i en mail fra Øens Murerfirmas indehaver Jan Elving, som også er sendt til Anna Mee Allerslev. ’Den (fakturaen, red.) skal fremsendes & stiles til bygherre (Anna Mee Allerslev, red.), sammen med kreditnota på restbeløbet. Aftalen er så, at den vil blive betalt med det samme, hvorefter sagen er afsluttet for jeres vedkommende. Derefter er det aftalt, at bygherre så fratrækker min andel af restbeløbet i mit tilgodehavende,’ står der i mailen. Altså sørger Øens Murerfirma for, at beløbet fratrækkes firmaets endelige regning til den radikale politiker. Anna Mee Allerslev modtager altså mailen og er altså vidende om, at Øens Murerfirma på hendes vegne kompenserer en underentreprenør.

  • Den oprindelige faktura fra underentreprenøren til Øens Murerfirma, men som entreprenøren efterfølgende får at vide skal sendes til Anna Mee Allerslev. Derefter sørger Øens Murerfirma for, at beløbet fratrækkes firmaets endelige regning til den radikale politiker, skriver Jan Elving til underentreprenøren.

  • At fakturaen stiles til Anna Mee Allerslev og efterfølgende godkendes fremgår af denne korrespondance, hvor Jan Elving svarer underentreprenøren med kommentaren ’super’.

  • Den sidste regning, som BT har dokumentation for, at Jan Elving betaler, er en regning for en uvildig syns- og skønsmand til at vurdere, om Anna Mee Allerslevs utilfredshed er berettiget.