Dit raftehegn risikerer nu at blive afgiftsbelagt.

Når du fremover køber flis til dit bed eller et raftehegn til din have, skal du kunne bevise over for Skat, at du ikke bruger det som kamufleret brænde til din brændeovnen. Ellers vanker der en afgift på træet.

Sådan lyder en ny plan, embedsmænd i Skatteministeriet har udtænkt, og som skal sikre, at brændeovnsejere ikke bruger ’kamufleret’ brænde for at undvige den nye brændeafgift, et politisk flertal vedtog som led i energiforliget fra marts 2012, og som planmæssigt indføres fra 2014.

Hvordan du skal bevise over for Skat, at dit raftehegn ikke er til brændeovnen, følger der ikke en forklaring på. Men det kan være, at du fremover må sende fotografier af dine have-projekter til Skat for at bevise din ’uskyld’.

Det forklarer, Martin Einfeldt, kommunikationschef i Dansk Skovforening.

- Du skal som forbruger betale afgift på alle træprodukter fra skoven, som ligger på samme prisniveau som brænde. Det vil sige alt lige fra flis og bark og pæle. Det bunder i, Skat tror du er skyldig, indtil det modsatte er bevist. Så for en sikkerheds skyld tager Skat afgift for det hele, og så skal du som forbruger bevise, at Skat har uret for at få pengene retur. Hvordan du skal bevise det, ved vi ikke endnu, og det tror jeg faktisk heller ikke, Skat selv er klar over, siger Einfeldt.

Et bredt politisk flertal vedtog i marts 2012 som led i Energiaftalen, at folk der varmer op i en brændeovn skal pålægges en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på den brændsel, de køber. Ifølge Martin Einfeldt fik embedsfolk i Skatteministeriet i efteråret 2012 til opgave at udtænke en plan for, hvordan afgiften skulle indkræves. Planen har nu netop været i høring - og er allerede i strid modvind.

- Det er helt vanvittigt, hvis du fremover skal fotografere al den flis, du har strøget ud over dit bed og sende det ind til Skat for at bevise, du ikke forsøger at snyde dem for afgift, siger Martin Einfeldt.

Han fremhæver et tredje kritisk punkt i Skatteministeriets afgiftsplan. Lykkedes det eksempelvis at bevise over for Skat, at dit raftehegn ikke skal anvendes som brænde, skal du op på en samlet afgiftsrefusion på minimum 5.000 kr., før Skat betaler afgiften tilbage..

- Vi har lavet beregninger, der viser, at det kræver et raftehegn, der er over 100 meter langt, hvis det er to meter i højden og ti cm i bredden. Tilsvarende for flis kræver det, at du køber ind til et bed på 500 m2, hvis du skal have refunderet afgiften. Med andre ord ender det nok med, at haveejere kommer til at betale afgift af træ, som slet ikke bliver brugt til brændeovnen, siger Martin Einfeldt. 

Skatteministeriet oplyser i et skriftligt svar til BT, at lovforslaget har været i høring hos en lang række høringsberettigede.

Skatteministeriet er derfor ved at vurdere de indkomne høringssvar. Ministeriet siger, at der i det forslag, som netop har været i høring, er taget højde for, at såkaldte VE-brændsler - dvs. enhver form for vedvarende energi, der kan anvendes som brændsel kan bruges til andet end opvarmningsformål.

’Derfor indgår en ordning, hvor man kan få forsyningssikkerhedsafgiften tilbagebetalt, hvis man kan dokumentere, at man har brugt VE-brændsler til andre formål end opvarmning,’ oplyser ministeriet.