Kontanthjælpsmodtagere må fremover gerne tage på indkøbsture til eksempelvis Tyskland, uden at de risikerer at blive trukket i deres kontanthjælp.

Det er en af pointerne i et brev, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fredag har sendt til landets kommuner. Her fremgår det blandt andet, at sanktionering for korterevarende ophold i udlandet efter lov om aktiv social politik sættes i bero.

Det er Beskæftigelsesministeriet, der efter omtale i medierne og en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, har igangsat vurderingen. Det er på baggrund af denne vurdering, at reglerne er sat bero.

Det er ministeriets foreløbige vurdering, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt Danmark overholder EU-lovgivning i forhold til fri bevægelighed.

Den seneste tid har flere medier berettet om, hvordan kommuner trak kontanthjælpsmodtagere i deres ydelse, fordi de tog over grænsen for at handle.

Blandt kommunerne, der har trukket kontanthjælpsmodtagere for rejser over grænsen, er Aabenraa.

Til DR har flere kontanthjælpsmodtagere fortalt, hvordan en tur over grænsen har kostet dem dyrt.

Blandt andet Denny Lorensen fra Padborg, der gennem tre måneder fik trukket en tredjedel af sin ydelse, fordi han havde været over grænsen, mens han var på kontanthjælp.

Tre professorer har over for DR vurderet, at det er i strid med blandt andet retten til fri bevægelighed mellem EU-landene, når kommunerne straffer de ledige for at handle i Tyskland.

Det er et stykke i det, der hedder Aktivloven, som ifølge professorerne er på kant med de rettigheder, som EU-lovgivningen giver til borgerne i medlemslandene.

I Aktivloven står blandt andet, hvad ledige ikke må gøre, hvis ikke de vil trækkes i kontanthjælp.

Det omfatter blandt andet, at de kun kortvarigt må befinde sig i udlandet. De skal på et tidspunkt i hvert givet døgn befinde sig i Danmark.

Ankestyrelsen har i afgørelser tidligere afgjort, reglerne også gælder, "hvis du handler i Tyskland".