Foto: Keld Navntoft
Det næste store politiske sværdslag kommer til at stå om en reform af kontanthjælpsområdet. Forhandlingerne har været i gang siden forhandlingerne kørte om skattereformen før sommerferien, og efter nytår intensiveres de.

Målet er, at regeringen kan fremsætte et samlet lovforslag til marts 2013 og forventningen er, at regeringen vil forsøge at indgå en aftale med Venstre.

Regeringen har ikke ønsket at røbe detaljerne i, hvad vi kan forvente af det udspil, de kommer med. Men fra regeringsgrundlaget ved vi følgende:

* Reformen skal have særligt fokus på unge, som frem for passiv forsørgelse skal i uddannelse eller beskæftigelse, samt på indvandrere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet.

* Regeringen vil indføre ret og pligt til uddannelse for unge, uddannelsesparate kontanthjælps-modtagere under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

* Regeringen vil indføre en officiel fattigdomsgrænse.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har i tidligere udtalelser givet udtryk for:

* at ni ud af ti unge på kontanthjælp ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse og det skal de have.

* Unge, der er klar til uddannelse, skal ikke have kontanthjælp,  men SU i uddannelsessystemet

* Unge som har en uddannelse eller venter på at komme i gang, skal arbejde for kontanthjælpen

* Mere sårbare unge, skal have en målrettet indsats, så de kan blive klar til uddannelse.

Nye tal viser, at 17.230 ledige har været på kontanthjælp i mere end fem år.

Regeringen skal forsøge at lande et forlig om kontanthjælpen, der kan samle flertal i Folketinget og selvom vi endnu ikke kender regeringens udspil, kender vi de øvrige partiers holdninger.

I dag er det sådan, at kontanthjælpen er lavere for unge under 25, som får 6.660 kr/mdr, mens unge over 25 år får 10.335 kr/mdr.

Venstre og Konservative ønsker, at denne aldersgrænse skal hæves til 30 år for at motivere unge til at søge job eller uddannelse.

Venstre ønsker derudover samlet set at spare 3 mia kroner i kontanthjælpen ved at:

* Unge op til 30 år skal kunne pålægges at tage en uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

* Samlevende skal på samme måde som gifte have forsørgelsespligt overfor hinanden.

* Kontanthjælpsmodtagere skal have pligt til at deltage i aktivering ellers skal der være konsekvenser for deres ydelse

* Alle kontanthjælpsmodtagere skal aktiveres fra dag ét, når de søger kontanthjælp

* Øget mobilitet - ledige skal være parate til at flytte sig længere for at få et job

Konservative vil gå et skridt videre, og ønsker at ydelsen til unge under 30 år skal ned på SU-sats, samt:

* Fordoble timefradraget for kontanthjælpsmodtagere, så det bedre kan betale sig at arbejde - også hvis det blot drejer sig om nogle få timer.

* Kontanthjælps-satsen for alle andre skal sænkes til 70 procent af maksimale dagpenge for forsørgere og 55 procent for ikke-forsørgere over 30 år.

* Der indføres gensidig forsørgelsespligt for samlevende

* Kontanthjælpsmodtagere skal mødes med samme rådighedsregler som dagpenge modtagere og blandt andet dokumentere, at de aktivt søger arbejde.

Enhedslisten ønsker derimod at afskaffe den lave ydelse til unge, så de bliver ligestillet økonomisk med alle andre.
SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.