Statsløsekommissionen begynder mandag afhøringerne i sagen, der førte til fyringen af Birthe Rønn Hornbech som integrationsminister. Flere Venstre-folk og magtfulde embedsmænd skal vidne undervejs.

Knap to år efter fyringen af integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) begynder undersøgelseskommissionen nu de afhøringer, som skal kulegrave hele den såkaldte statsløsesag, som førte til Rønns afgang som minister. Det skriver Berlingske.

I korte træk handler sagen om, at op mod 500 unge statsløse systematisk fik frataget deres ret til dansk statsborgerskab i strid med en række FN-konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at følge. Allerede i efteråret 2008 fik Birthe Rønn Hornbech personligt kendskab til problemerne, men først i januar 2010 informerede hun Folketinget og fik ændret den ulovlige praksis.

Statsløsekommission skal forsøge at placere et ansvar for, at det kunne komme så vidt. Desuden skal den klarlægge, hvornår Integrationsministeriet blev klar over, at dets sagsbehandling var i strid med konventionerne, og hvad ministeriet gjorde, da det blev bekendt med det.

Over det næste halve år skal mindst 43 vidner, herunder flere tidligere ministre og topembedsfolk, afhøres om deres kendskab til- eller mulige indblanding i statsløsesagen, som for alvor rullede i de første måneder af 2011.

Blandt de centrale spørgsmål er, hvor meget tidligere integrationsministre som Bertel Haarder (V) og Rikke Hvilshøj (V) kendte til den ulovlige praksis i ministeriet. Allerede i 2003 modtog Bertel Haarder nemlig et notat, hvori der stod, at det ville være i strid med FNs konvention om statsløshed, hvis den daværende VK-regering skærpede kravene til statsborgerskab.

Hvorfor blev der ikke grebet ind tidligere? Og i præcist hvor stort et omfang handlede Danmark i strid med sine internationale forpligtelser? Det er nogle af de spørgsmål, som Statsløsekommissionen måske kan give svar på.

Det var Dagbladet Information, som i begyndelsen af 2011 afdækkede konventionsbruddene i Integrationsministeriet, og avisen fulgte efterfølgende sange tæt med over 100 artikler. Kulminationen kom i marts - dagen efter, at Birthe Rønn Hornbech havde afleveret en redegørelse om forløbet til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - da Løkke valgte at fyre Rønn fra begge hendes ministerposter:

- Birthe Rønn Hornbech ophører som integrationsminister og kirkeminister, og udtræder dermed af regeringen. Regeringen har i lyset af de mange spørgsmål, sagen har givet anledning til, imidlertid ud fra en samlet vurdering besluttet, at der bør gennemføres en uvildig undersøgelse af sagen. Der nedsættes derfor nu en undersøgelseskommission, skrev Løkke i en pressemeddelelse 8. marts 2011.

De to Information-journalister, Anton Geist og Ulrik Dahlin, blev efterfølgende hædret med både Cavling-prisen og Berlingske Journalisters Pris for deres grundige graverarbejde om de statsløse.

Igennem hele forløbet har Birthe Rønn Hornbech fastholdt, at det netop var hende, der opdagede fejlene i Integrationsministeriet og fik dem rettet. I Informations spalter fortalte anonyme embedsmænd dog, at de to gange i løbet af 2008 og 2009 havde advaret Rønn om den ulovlige sagsbehandling, men begge gange havde hun siddet advarslerne overhørig.

Birthe Rønn Hornbech får først lejlighed til at forklare sig for kommissionen 8. maj 2013. De første vidner er de tidligere ledende embedsmænd fra Indfødsretskontoret, Torben Steffensen, Jens Bech Stausbøll og Niels Beckman, som alle skal afhøres mandag i kommissionens lokaler på Fremtidvej i Søborg - samme sted som Skattesagskommissionen for tiden arbejder.

Ud over adressen har de to undersøgelseskommissioner det til fælles, at en perlerække af Venstres nuværende og tidligere topfolk skal afhøres. Statsløsekommissionen har for eksempel indkaldt Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og de tidligere integrationsministre Rikke Hvilshøj og Bertel Haarder.

Også de tidligere departementschefer i henholdsvis Integrationsministeriet og Statsministeriet, Claes Nilas og Karsten Dybvad, samt Statsministeriets nuværende departementschef Christian Kettel Thomsen, skal afhøres.

Statsløsekommissionen består af landsdommer og formand Peter Buhl, professor Karsten Revsbech og advokat Claus Søgaard-Christensen. Advokat Poul Heidmann er udpeget som udspørger. Kommissionen skal dykke ned i godt 70.000 siders dokumenter, og blandt meget andet undersøge mere end 750 konkrete sager, hvor statsløse personer omfattet af FNs børnekonvention eller statsløsekonvention har ansøgt om dansk statsborgerskab.

Kommissionens afhøringerne fortsætter helt frem til 4. juni næste år. Birthe Rønn Hornbech meddelte tidligere i år, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.