Den omstridte skattesag mod Camilla Vest får nu konsekvenser for andre udlandsdanskere, der arbejder sporadisk i Danmark.

BT er i besiddelse af et ti siders dokument, hvori Skat vil lempe reglerne i såkaldte tilflytter-sager så danskere, der bor i udlandet og har forladt dansk skattepligt, kan arbejde op til ti dage i Danmark uden, at det nødvendigvis udløser dansk skattepligt.

Forslaget, der indtil videre blot er sendt i høring, kommer efter den spektakulære skattesag mod fotomodellen Camilla Vest, som i 2010 blev dømt for skattesvig - blandt andet fordi hun udførte syv modelopgaver i Danmark, mens hun boede i USA og havde bolig til rådighed i Danmark.

Hun blev senere blev pure frikendt i Østre Landsret, hvilket fik Skat til at konkludere, at der var sket en lempelse af praksis i tilflytter-sager.

Skats høringsforslag er nu med henblik på at justere lovgivningen, så danskere i lignende sager bliver behandlet ud fra samme lempede praksis som Camilla Vest.

Forslaget møder dog allerede nu hård kritik, fordi der var en forventning om, at Skat samtidig gjorde reglerne, der har været beskyldt for at være uklare, mere lige til.

- I bedste fald så kunne Skat lige så godt lade være med at komme med et nyt styresignal. Kritikken er netop gået på, at reglerne har været alt for subjektive, og det derfor har været stort set umuligt for skatteyderne at regne sig frem til, om de er skattepligtige, hvis de arbejder i Danmark, siger Thomas Rønfeldt, ph.d.(-jur) og lektor i skatteret på Aalborg universitet.

Han uddyber, at der i Skats høringsforslag er flere forbehold. Blandt andet skal de ti dages arbejde i Danmark have karakter af at være ’enkeltstående arbejdsopgaver/erhvervsaktiviteter her i landet’ og arbejde i form af besvarelse og e-mails og telefonopkald, må kun ske sporadisk.

- Jeg begriber ikke, at man ikke bare siger, at nu kan man arbejde op til ti dage i Danmark. Ellevte dag bliver du ramt. Klart og enkelt.

- Nu hedder det, at man må arbejde op til ti dage. Men skattepligten beror stadig på en subjektiv vurdering i Skat, siger Thomas Rønfeldt og henviser til, at det er Skat, der i sidste ende skal vurdere, hvornår et arbejde i Danmark er systematisk.

Camilla Vest blev i 2010 idømt et år og ni måneders fængsel samt en millionbøde først i Landsskatteretten og senere i Byretten. I Byrettens dom  fremgik det blandt andet, at en dags arbejde i princippet er nok til at udløse skattepligt.

Det vakte derfor opsigt, da hun i 2012 blev frifundet i en ankesag i Østre Landsret. I afgørelsen henviste man også til frifindelsen af statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock, hvis forhold lignede Camilla Vests, men som året inden var blevet frikendt, selv om han havde arbejdet tre dage i løbet af et år i Danmark.

Det fik efterfølgende eksperter til at efterlyse mere klare retningslinjer i Skat.

Den 13. maj 2013 oplyste Skat, at der ville komme et nyt styresignal i kølvandet på Camilla Vest-sagen. Og justeringen af loven ville komme til at ske med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at op mod 100 sager risikerer at skulle genoptages som følge af Vest-sagen.

Thoms Rønfeldt tror, at der kan være en sammenhæng mellem det uklare styresignal, og de mange sager der muligvis skal genoptages.

Ved at Skat bevarer muligheden for at foretage subjektive skøn i de enkelte skattesager, kan Skat i højere grad også selv bestemme, hvor mange sager, der skal genoptages. Med andre ord: er lovgivningen alt for firkantet - får de administrative fingre mindre frit spil.

- Der er jeg ret overbevist om, du har en god pointe. Men den er to-ledet. Jeg tror også, at Skat vil frygte, at man vil komme til at miste indtægter til statskassen. Uden jeg skal lege politisk ekspert, er jeg ret overbevist om, at det ikke er populært lige nu at lave ny lovgivning, der betyder, at man mister indtægter.

Skats styresignal er foreløbigt sendt i høring, mens der endnu ikke er nyt om, de sager, som skal genoptages.