I lørdags var jeg inviteret ind i Konservativ Ungdom for at debattere religionens rolle i Danmark sammen med en fra ateistisk selskab.

Det var en fin debat, men jeg blev målløs over, hvor lidt min opponent og andre religionskritikere vidste om kristendommens betydning for danskheden og dansk kultur. Den form for uvidenhed støder jeg desværre ofte på, når jeg kommer rundt i landet.

Jeg har flere gange hævdet, at hvis man stiller en dansk kristen op ved siden af en dansk muslim og en dansk jøde, vil den kristne komme til kort i forhold til viden om sin egen religion og baggrund.

Man er nødt til at have indsigt, hvis man skal kritisere eller for den sags skyld forsvare noget. Måske det er symptomatisk, at det var mig, en muslim, der blev inviteret ind som repræsentant for forsvaret af kristendommen.

Min moddebattør hævdede, at kristendommen er alt for dominerende i Danmark, og vi politikere lader os styre af det. Til det kunne jeg kun svare, at vi ikke sidder i folketinget og slår op i biblen, når noget skal besluttes, men at vi har respekt for det, der har været med til at udforme danskheden. Uanset om vi kan lide det eller ej, så spiller kristendommen en stor rolle i opbygning af vores samfund, kultur, og den måde vi omgås hinanden her til lands. Dermed ikke sagt, at man skal være kristen for at være dansk, men vi er nødt til at anerkende den indflydelse, der har gjort sig gældende for, hvem vi er.

Danskheden startede med reformationen, hvor Danmark ophørte med at være en lille afdeling af den katolske kirke.
På det tidspunkt fik vi vores egen danske kirke, vi fik viser og salmer på dansk, biblen blev oversat til dansk, og præsten prædikede på dansk. Kirken har bidraget og været en meget central del af vores hverdag og kultur op gennem historien. Hele vores velfærdsstat bygger på den kristne tanke om lighed og næstekærlighed.

Derfor kan man ikke stille det sådan op, at vi lader os styre af kristendommen – kristendommen er en helt grundlæggende del af vores kultur og er på den måde med til at påvirke de valg, vi tager, uanset om man tror eller ej. Dermed ikke sagt at religionen skal blandes ind i politik. Tværtimod! Det er vigtigt, at der opretholdes en skarp skillelinje mellem kirke og stat.

Paradoksalt nok, så sikrer vi det ved at fastholde de statslige tætte bånd til folkekirken. Staten sørger nemlig for, at folkekirken er rummelig og kan favne den brede del af befolkningen. Den sikrer også, at kirken ikke bliver politisk.

Kristendommen er dermed tæt sammenvævet med dansk kultur og har også betydning for den måde, vi omgås hinanden på. Man bliver ikke fanatisk af at gøre sig klogere på kristendommen, man opnår til gengæld indsigt i, hvad man kommer af og måske endda, hvem man er. Det gælder også danske borgere med anden kulturel og religiøs baggrund, der har taget danskheden til sig.

I dag er det Store Bededag. En stor konfirmationsdag, men også en meget dansk helligdag, som de ikke har i andre lande. Det er måske en meget god dag at finde Luthers lille Katekismus frem og få læst op på noget af det grundlæggende.

Luther gjorde det godt med sin katekismus; man finder næppe en bedre og mere pædagogisk beskrivelse af kristendommen.