Det er ikke nødvendigvis lig med dårlig kvalitet, at kommunerne sparer knap en milliard kroner på udsatte børn, siger socialministeren, der dog lover at følge området tæt.

Socialminister Karen Hækkerup (S) vil følge kommunernes indsats over for udsatte børn tæt i år, hvor kommunerne planlægger at spare næsten en halv milliard kroner på området.

- Det er bekymrende, hvis det er et udtryk for, at kvaliteten bare bliver dårligere. Omvendt er det godt, hvis det er udtryk for, at man bruger pengene på at hjælpe børnene bedst muligt, og det vil jeg selvfølgelig følge nøje med i, siger ministeren.

Hun påpeger, at kommunerne til gengæld opprioriterer forebyggelsesindsatsen i 2013.

- Hvis kommunerne håndterer de her sager korrekt og handler i tide, er det også billigere. Så man kan ikke sætte et direkte lighedstegn mellem at bruge færre penge og dårlig kvalitet, siger Karen Hækkerup.

Ifølge Politiken vil kommunerne i 2013 bruge 458 millioner kroner mindre på for eksempel døgnanbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge med særlige behov sammenlignet med sidste år.

Både Venstre og Dansk Folkeparti er forargede over, at kommunerne vil bruge færre penge på udsatte børn, og sidstnævnte kalder nu ministeren i samråd for at høre, hvordan hun vil sikre, at besparelsen ikke rammer de udsatte børn og unge.

Karen Hækkerup understreger, at hun er i løbende dialog med Kommunernes Landsforening og især følger med i udviklingen i klagesager.

- Vi har stillet krav om, at alle underretninger skal være vurderet inden for 24 timer. Vi venter ikke til, at der er gået nogle år og laver en evaluering - vi følger med med det samme, fordi det her er for vigtigt til, at noget må gå galt. Børnene skal have den rigtige og tidligere hjælp, siger ministeren.

Venstres socialordfører, Eyvind Vesselbo (V), mener, at kommunernes besparelse er et »fuldstændig fejlagtigt signal« i forhold til den indsats, som Folketinget har prioriteret på området for de udsatte unge.

- Det kan betyde, at børnene ikke får den hjælp og støtte, de skal have, og at familierne heller ikke får den hjælp, de skal have. Det her er et signal om, at man nedprioriterer de udsatte familier og børn, og det, mener jeg ikke, er acceptabelt, siger Eyvind Vesselbo.

Socialministeren ser frem til at drøfte kommunernes indsats med ham og Dansk Folkeparti på det kommende samråd. Men Karen Hækkerup noterer sig, at kritikken kommer fra et parti, der taler om nulvækst.

- Det er lidt mærkeligt at høre kritikken fra Venstre, der samtidig ønsker nulvækst i kommunerne. Det klinger noget hult, for man vil helt sikkert opleve velfærdsforringelser med nulvæksten, siger ministeren.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.