Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen giver en dispensation til studerende, der er kommet i klemme på grund af nye regler for, hvor mange der må optages på visse kandidatuddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) vil nu hjælpe studerende, der er gået i stå i deres uddannelse.

Det drejer sig om de studerende, der kunne fejre en bestået bachelorgrad i 2014, men som ikke vidste, at de skulle fortsætte direkte videre på kandidatuddannelsen for at være sikre på en studieplads.

»SR-regeringen efterlod en række studerende i en klemme, da man sidste år lavede et dimensioneringsindgreb. Der er cirka 100 studerende, der er ramt af det, så de ikke kan fortsætte på deres kandidatuddannelse, fordi de eksempelvis tog orlov. Nu giver jeg en dispensation, så de ikke kommer i klemme længere,« siger ministeren.

Disse studerende får dermed retskrav på at kunne fortsætte på kandidatuddannelsen efter sommerferien.

Den tidligere regering øgede i efteråret 2014 dimensioneringen på en række videregående uddannelser, hvilket betyder, at optaget på disse uddannelser blev begrænset. En række bacheloruddannelser er desuden blevet pålagt at skulle reducere optaget med cirka 3.000 pladser fra 2015 til 2018, mens optaget på kandidatuddannelserne ikke må overstige niveauet i 2013 og reduceres med cirka 2.250 pladser fra 2018 til 2020.

Danske Studerendes Fællesråd er generelt skeptiske over for dimensioneringen, og formand Yasmin Davali frygter, at mange talentfulde og ambitiøse unge i år ikke kan komme i gang med den uddannelse, de ønsker.

»Politikerne bliver nødt til at tage problemerne med underfinansiering og dimensionering alvorligt. Ellers kommer vi igen til at se en politik, der hiver os i stik modsat retning af en veluddannet befolkning,« siger hun.

Esben Lunde Larsen er enig, og han bebuder en grundig dialog om dimensioneringen efter sommerferien. Han kan dog ikke love, at den løsning, der bliver fundet, betyder flere studiepladser.