På Assistens Kirkegaard ligger en omdiskuteret mindeplade.

Den tilhører afdøde generalguvernør Peter Von Scholten, der var øverste embedsmand i Dansk Vestindien.

Og selvom mindepladen er 48 år gammel, har den i 2021 fundet vej til debatten. Det skriver Berlingske, der bragte historien først.

Tilbage i juni måned stillede Enhedslisten et forslag om, at mindepladen skulle ændres. Det skyldtes, at partiet ikke mener, at den udgør et retvisende billede af Peter Von Scholten.

På mindepladen bliver generalguvernøren blandt andet fremhævet som en der 'ærefuldt bragte (...) slaveriet til ophør i vor tropebesiddelse'.

Men der står ikke, at han forinden var med til at opretholde slaveriet. Det påpeger Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten til Berlingske.

Den 25. juni blev Enhedslistens forslag – af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg – vedtaget. Hvorfor mindepladen skulle ændres.

Men 13. december har piben fået en anden lyd.

I et referat fra et møde i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune kom det frem, at man ikke længere er af den holdning, at mindepladen skal fjernes eller ændres.

Det er der to årsager til: dels, at man først senere blev opmærksom på de særlige juridiske forhold. Og dels det faktum, at der var tale om en mindeplade og ikke et skilt.

Og med 'de særlige juridiske forhold' kommer Dansk Vestindisk Selskab i billedet.

For ifølge dem, kan en fjernelse af mindepladen – der ellers ejes af Københavns Kommune – risikere at ende med en sag ved Folketingets Ombudsmand eller forfølgelse af almindelige domstole.

Derfor forlyder det i referatet fra mødet: 'Teknik- og Miljøforvaltningen kan imidlertid i dette tilfælde ikke i lyset af aftaleforpligtelsen og procesrisikoen, anbefale at følge den almindelige fremgangsmåde.'

Det skyldes, at Dansk Vestindisk Selskab betragter mindepladen på gravstedet som en del af en tidligere aftale, der blev indgået i 1973. Og det kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke afvise:

»Det må i den forbindelse lægges til grund, at kommunen vil blive holdt ansvarlig for en sådan uhjemlet disposition med deraf eventuelle retlige følger. Derfor indstilles det, at mindepladen forbliver i gravstedet,« står der ydermere i referatet.

Med 'den tidligere aftale' henvises der til, at Peter von Scholtens gravmonument i 1973 blev betegnet som en historisk grav. Det indebærer, at gravmonumentet skal bevares, så længe Assistens Kirkegaard består.

Andre læser også