Efter en noget kaotisk konstituering i kølvandet på kommunalvalget i november besluttede et flertal af byens politikere pludselig at oprette to nye forvaltninger i Odense Kommune.

En beslutning, som vælgerne intet kendte til før natten efter, at valgstederne var lukket, og som altså nu viser sig at komme til at koste rundt regnet 10 millioner kommunale kroner årligt.

»Det forventes, at hver af de nye udvalg og forvaltninger i 2022 vil koste cirka fem millioner kroner om året at drifte. Udgifter, der skal gå til direktør, administrativ stab med mere,« udtaler Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg i et skriftligt svar til B.T.

»Vederlag til de to rådmænd finansieres indenfor det eksisterende budget og mere konkret af vederlagskontoen under økonomiudvalget,« skriver han videre.

Stadsdirektøren forklarer videre, at de to nye administrationer blev andet skal finansieres af midler, som skal findes i andre forvaltninger.

»De to stabsfunktioner kommer til at bestå af en direktør og en sekretariatsfunktion, som dækker sekretærbistand, kommunikation, konsulentbistand,« lyder det i mailen fra Stefan Birkebjerg.

De fem partier, som er med i den konstitueringsaftalen og dermed står bag de to forvaltninger, er Radikale, Nye Borgerlige, Socialdemokratiet, SF og Konservative.

Enhedslisten og Venstre endte med at stille sig uden for konstitueringsaftalen.

Onsdag skal håndteringen af de to nye forvaltninger behandles i økonomiudvalget og i byrådet i Odense Kommune.

Dagsordenen beskriver nogle af de forestående udfordringer ved den store omstrukturering sådan her:

»I forbindelse med oprettelse af de to udvalg og forvaltninger, skal der ske opgaveflytninger og omprioriteringer fra de eksisterende udvalg til de to nye udvalg,« lyder det. Og der uddybes:

»Det vedrører dels oprettelse og finansiering af to nye stabsfunktioner og dels flytning af budget fra de eksisterende udvalg.«

Det står desuden beskrevet i dagsordenen, at der skal findes nye lokaler, at man skal have flyttet puljepenge og have vedtaget de økonomiske rammer for det store nye arbejde, der sættes i gang.

Andre læser også