Lige børn leger bedst. Det synes at være tankegangen på den privatskole, Hareskovens Lilleskole, hvor socialdemokraten Mette Frederiksens datter er blevet optaget. I hvert fald har skolen hverken optaget indvandrerbørn eller børn med svage forældre.

- Vi tager folk til samtaler og tager dem, vi mener passer bedst ind. Vi vælger ikke ud fra ventelisten, men vælger især de ressourcestærke familier, da skolen jo eksisterer på baggrund af den indsats forældrene yder på skolen, siger Marianne Thiim, der er kasserer i skolens støtteforening og selv har to børn på skolen.

Skoleleder Lise Bro Rasmussen indrømmer, at der er en udvælgelsesproces, men ikke at man kun går efter ressourcestærke forældre.

- Det er ikke sådan en formulering vi bruger. Men det er klart, at det er vigtigt, at forældrene kan acceptere skolens værdigrundlag, og så forventer vi, at de går aktivt ind i skolens arbejde ved at bidrage med det, de kan.

Kræver overskud

Hun forklarer, at skolens optagelsesprocedure begynder med, at skolen og barnets forældre får talt tingene igennem.

- Det er en længere proces, hvor der undervejs bliver sorteret nogle fra. Folk kan for eksempel sorteres fra på grund af indstilling, hvis man for eksempel ikke har overskud til at deltage i forældrearbejde, eller hvis man ikke er opmærksom på, at vi vægter de sociale og kreative kompetencer lige så højt som de faglige.

Skolens vigtigste kriterium under optagelsesprocessen er barnets modenhed, og ifølge skolelederen kan svage børn med særlige behov få det svært på skolen.

- Der er forskel på børn. Mange børn med særlige behov har brug for klar og tydelig struktur. Disse børn har brug for, at hver dag ligner den foregående, og sådan er det ikke hos os.

Indvandrere på venteliste

Hvordan kan det være, I ikke har nogen indvandrerbørn på skolen?

- Det er ikke fordi, vi ikke vil have dem, men jeg tror, det er fordi, folk fra andre kulturer ikke vil have et tilbud som vores. Vi har faktisk fået et par ansøgninger til klassen, der startede i maj, men de kom for sent, og de bliver altså ikke forfordelt.

Hun forklarer, at såfremt flere børn klarer kravene, træder ventelisten i kraft. Den består i øjeblikket af ’to-tre børn’ hvoraf ’nogle stykker’ er af anden etnisk herkomst.

Kom Mette Frederiksens datter foran i køen?

- Nej, det gjorde hun ikke. Mette Frederiksen kom godt nok ind i sidste øjeblik og skrev barnet op, men der havde vi ikke lang venteliste, og tingene blev puslet på plads.