Et forløb i Statsministeriet sidste år får nu hårde ord med på vejen af professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

»Jeg kritiserer Statsministeriet her. Myndighederne skal handle i fuld overensstemmelse med Offentlighedsloven, og det ser det ikke ud til, at Statsministeriet har gjort fuldstændig her.«

Efter at have kulegravet forløbet kan B.T. nu afsløre, hvordan Mette Frederiksens ministerium forsøgte at forklare en problematisk sag i en pressemeddelelse, lige efter ministeriet havde svaret B.T. på en aktindsigt om sagen.

»Ud fra materialet ser det ud til, at de kunne have givet aktindsigten hurtigt, fordi de vidste, hvad det gik ud på. I stedet ser det ud til, at de har forhalet aktindsigten, fordi de godt kan se, at der er et problem,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Sagen omhandler en fejl begået i Statsministeriet, som har kostet rundt regnet 4,2 millioner kroner.

Fejlen bunder i, at ministeriet ikke har søgt EU om refusion for rejseudgifter til møder i EU-regi i perioden 2016-2021. Nogle gange har ministeriet glemt dele af udgifterne, og andre gange har man slet ikke bedt om refusion.

B.T. skrev første gang om den type fejl i Udenrigsministeriet, hvor det havde kostet mindst 567.591 skattekroner. Efterfølgende søgte B.T. samme aktindsigt i andre ministerier, heriblandt Statsministeriet.

Ministeriet gik i gang med at besvare spørgsmålet 17. maj 2022, og 6. juli samme år klokken 14.10 kom svaret.

Men historien bliver aldrig skrevet, for blot 50 minutter senere udsender Statsministeriet sin egen pressemeddelelse til alle danske medier.

En aktindsigt i besvarelsen viser, at ministeriet allerede havde svaret på de ekstra udgifter 4. juli. Statsministeriet fortæller selv, at de fik de endelige tal bekræftet 5. juli.

Man kan også se, at både svar på aktindsigt og pressemeddelelse bliver sendt rundt i samme mail internt i systemet til orientering klokken 10.31 den 6. juli – altså flere timer før man vælger at sende den til B.T.

Ifølge Sten Schaumburg-Müller er det en alvorlig sag.

»Forløbet ligner meget en sag, der var på Aarhus Universitet, hvor de ventede med at give aktindsigt, indtil der var lagt en pressestrategi. I den sag blev en ledende jurist fyret.«

»Det er træls at blive taget i at lave en fejl, og så er det jo en klar fordel selv at kunne styre, hvordan oplysningerne kommer ud,« siger professoren.

Han undrer sig over, at Statsministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvor det ser ud til, at de ved egen drift har fundet fejlen, der har kostet 4,2 millioner skattekroner.

»Man burde have sagt, at det er pressen, der har gjort opmærksom på det her problem. Statsministeriet svarer udenom på B.T.s spørgsmål. Hvorfor er det, at man ikke vil fortælle, at pressen som den 4. statsmagt og myndighederne netop har haft et godt samarbejde her.«

»Det synes jeg er kritisabelt, og det er ikke i god overensstemmelse med det saglighedskriterie, som ministeriet ligger under for,« siger Sten Schaumburg-Müller.

Derudover har Statsministeriet konsekvent overskredet tidsgrænserne i Offentlighedslovens paragraf 36, hvor der står, at en aktindsigt skal behandles inden for syv arbejdsdage. B.T. søgte aktindsigt i ministeriets håndtering og pressestrategi 7. juli 2022 og fik først dokumenterne 1. november 2022 på valgdagen.

Også Jesper Olsen, der er formand i Transparency International, kritiserer forløbet.

»Når vi ser på den her sag, overholder Statsministeriet ikke god forvaltningsskik. Det ville have været god forvaltningsskik at fortælle med aktindsigten, at man selv vil gå ud med historien. Man kunne også have skrevet i pressemeddelelsen, at undersøgelsen var lavet på foranledning af B.T. Hvad enten det er pressemeddelelsen eller den oprindelige omtale i B.T.«

»I stedet ligner det, at det er Statsministeriet selv, der har sat det i gang, og det er jo forkert.«

»Når man prøver at få det til at se ud, som om det er noget andet, end det der er foregået, så kan man stille spørgsmålet, om det er reel kommunikation? Vi skal jo kunne stole på myndighederne,« siger han.

Statsministeriet afviser at stille op til interview, men har sendt en skriftlig udtalelse. B.T.:

»Statsministeriet fik først 5. juli 2022 endeligt bekræftet størrelsen af Forsvarsministeriets udgifter til rejserne. Besvarelsen af din aktindsigtsanmodning blev fremsendt dagen efter – 6. juli 2022. Statsministeriet ønskede åbenhed omkring fejlen, hvilket er baggrunden for den stort set samtidige udsendelse af en pressemeddelelse.«

»Statsministeriet iværksatte undersøgelsen i forlængelse af artiklen i B.T. 4. maj 2022 om samme problemstilling i Udenrigsministeriet.«