Mette Frederiksen har fredag trukket den advarsel, som var uddelt til statsministerens departementschef Barbara Bertelsen tilbage.

Barbara Bertelsen blev tildelt advarslen i august 2022 af Mette Frederiksen selv for sin rolle i minksagen, men den er nu trukket tilbage.

Mette Frederiksen forklarer i Bruxelles over for DR og TV 2, hvorfor det er sket:

»Der ligger en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Det grundlag, hvorpå der blev givet en advarsel, mener man ikke længere er til stede,« siger Mette Frederiksen.

Det var ellers rådgivning fra netop Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som lå til grund, da Mette Frederiksen gav sin departementschef en advarsel.

Her lænede man sig op af en rapport fra Minkkommissionen, som mente, at der var tale om en klart ulovlig instruks afleveret på et pressemøde afholdt 4. november 2020.

Men Medarbejder- og Kompetencestyrelsen mener nu efter en vurdering fra den forhørsledelse, som havde behandlet et tjenstligt forhør for Rigspolitichef Thorkild Fogde, at det pågældende pressemøde ikke »retligt kan karakteriseres som en instruks«.

I stedet anser man nu – i modsætning til Minkkommissionen – pressemødet som værende en orientering af offentligheden om en politisk beslutning.

Også Justitsministeriets departementschef Johan Legarth og afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen fik tilbagetrukket deres advarsler.

»Statsministeriet finder ikke grundlag for at tilsidesætte forhørsledelsens vurdering af, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 ikke havde retlig karakter af en instruks, men at der derimod var tale om en overordnet orientering af offentligheden om den politiske beslutning, der var truffet om, at alle mink skulle aflives, og om beslutningens konsekvenser,« skriver Mette Frederiksen i et brev til Barbara Bertelsen, hvor det bliver meddelt, at advarslen trækkes tilbage.

Den beslutning undrer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen sig over.

»Jeg tror, at rigtig mange borgere har svært ved at forstå, at Inger Støjberg fik en dom i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel for at komme med en instruks, men når den så kommer fra Mette Frederiksen, skal den ikke straffes,« siger han i denne artikel fra tidligere fredag.

Også justitsministeriets øverste embedsmand, Johan Legarth, samt afdelingschef Anne-Mette Lyhne, bliver renset for deres roller i minksagen.