Morten Messerschmidt udfordrer Dansk Folkepartis linje i velfærdsdebatten og vil bekæmpe 'lighedsfascisme'. Kristian Thulesen Dahl forsvarer økonomisk lighed.

Skal Dansk Folkeparti blive ved med at forsvare økonomisk lighed eller tværtimod skifte spor og bekæmpe 'lighedsfascisme'? To fremtrædende DFere, der står til at tegne partiet i fremtiden, er lodret uenige om linjen i det centrale spørgsmål for velfærdsstatens fremtid. Partiets unge komet i Europa-Parlamentet, Morten Messer-schmidt, kalder det ligefrem sygt at arbejde for en generel økonomisk omfordeling i samfundet og opfordrer til et opgør med det, han kalder 'lighedsfascismen'. - Jeg bryder mig slet ikke om lighedsdiskussionen. Det skal ikke være en ideologisk drevet lighedstanke, siger Morten Messerschmidt i et interview med Berlingske Politiko.

HAR MESSERSCHMIDT RET? SKAL DF SKIFTE POLITIK OG STOPPE MED AT FORSVARE ØKONOMISK LIGHED? DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN Morten Messerschmidt går dermed op imod Dansk Folkepartis linje det seneste årti, hvor VK-regeringens støtteparti netop har talt for lighed. Så sent som i juli 2011 gik Dansk Folkeparti i offensiven med et forslag om højere overførselsindkomster. - Vi vil gerne udfordre Socialdemokraterne på lighedsdagsordenen, bekendtgjorde den magtfulde gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl, dengang. Den linje holder han fast i. - Vi har den opfattelse, at der er nogle positive ting ved, at det danske samfund er et så lige samfund, som vi er. Der kommer en større samhørighed og fællesskabsfølelse ud af det, og der er nogle positive værdier i det for det danske samfund, som vil blive sat over styr med en generel anerkendelse af, at nu er det et godt mål, at uligheden vokser, siger Kristian Thulesen Dahl. Debatten om lighed har raset, siden SFs Özlem Cekic fremhævede kontanthjælpsmodtageren Carina som fattig, men senere erkendte, at hun ikke er det. SRSF-regeringen har efterfølgende flyttet sit fokus over på de lavtlønnede danskere på arbejdsmarkedet, og SF har opgivet sit krav om, at politikken skal måles på den såkaldte Gini-koefficient. Den måler mekanisk den økonomiske lighed i et samfund. Men Kristian Thulesen Dahl holder fast i lighedsmåleren. - Jeg synes fremadrettet, man skal slippe for at lave politiske aftaler, der øger uligheden målt på Gini-koefficienten, siger Kristian Thulesen Dahl. Mens Thulesen Dahl mener at have mistet dele af venstrefløjen som 'en alliancepartner i kampen mod ulighed', så har Morten Messerschmidt i en blog kritiseret, at 'de ugidelige og de dovne' får støtte. Morten Messerschmidt mener slet ikke, at Gini-koefficienten kan bruges til noget. - Jeg tror, at det var det, man prøvede i Sovjetunionen, og konsekvensen af det var, at den sorte økonomi blomstrede, så det giver ikke nogen mening at lade sig drive af ideologiske mål, siger han. Messerschmidt har tidligere tilkendegivet, at han vil i Folketinget efter næste valg, men den plan sætter DFs formand, Pia Kjærsgaard, spørgsmålstegn ved. Det er muligt, at han tager en tørn mere i EU, forklarer hun. - Vi diskuterer det meget. På den ene side, synes jeg, at Morten vil være rigtig god at få tilbage i gruppen. På den anden side, så er han en supergod europaparlamentariker, og han er kun tredive år. Han er purung, så han har tiden for sig, siger Pia Kjærsgaard. Har Messerschmidt ret? Skal DF skifte politik og stoppe med at forsvare økonomisk lighed? Deltag i debatten herunder. De bedste indlæg bliver bragt i B.T. tirsdag.