Alt roder på Nord-Vest Privatskole. Tidligere friskoleleder undrer sig over, at skolen har fået så lang snor, og afleveret kritisable regnskaber flere år i træk

Ikke nok med, at der er rod i regnskaberne på den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i Københavns nordvestkvarter.

Mange af forældrene betaler heller ikke skolepenge til skolen, der får 75 pct. af sine udgifter dækket af den danske stat.

Skolen har pt. 850.000 kr. til gode i ubetalte skolepenge. Og hver måned stiger gælden med 30-35.000 kr., der ikke bliver betalt.

Det fremgår af referatet af den seneste generalforsamling på Nord-Vest Privatskole 28. april i år.

»Hussein (skolens formand Hussein Kerim, red.) nævnte én af de store udfordringer, der har været og fortsat er - de skyldige skolepenge. Han fortalte at skyldige debitorer er ca. på 850.000 kr. Dette skyldes restancer, der går flere år tilbage, og som har været svære at inddrive via advokat/fogedretten. På nuværende tidspunkt er der ca. 30.000-35.000 kr. i skolepenge, der ikke bliver betalt hver måned. Dette er ikke tilfredsstillende. Fra kontorets side rykkes der telefonisk og skriftligt,« hedder det i referatet, som er tilgængeligt på Nord-Vest Privatskoles hjemmeside, hvilket er lovpligtigt.

Skolen får statstøtte efter hvor mange elever, der er på skolen, og et faldende elevtal har medført lavere støtte.

»Elevtallet den 5. september 2016 var 237. Det er et fald på 20 pct. i forhold til 2015. Det har betydet, der har været en nedgang i statstilskuddet,« oplyses det i referatet.

Skolen havde et underskud på 1 mio. i 2015 og også underskud i 2016.

BT beskrev i går, hvordan skolens tidligere revisorfirma år efter år har rettet en sønderlemmende kritik af skolens brug af penge i såkaldte revisorpåtegninger på de årlige regnskaber. I foråret meddelte skolen så pludselig Styrelsen for Undersvisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, at man havde skiftet revisor og udskiftet hele bestyrelsen.

Skolen er nu sat under skærpet økonomisk tilsyn, og skal fra august rapportere til Undervisningsministeriet om den økonomiske udviklimng hvert kvartal.

»Hvis det var en virksomhed, var skolen for længst blevet lukket,« sagde professor i revisionsret ved Aarhus Universitet Claus Holm til BT i går.

På den baggrund undrer Lars Luplau, der har mange års erfaring som friskoleleder, projektleder mv., sig over, at Nord-Vest Privatskole har fået så lang snor, når der var problemer med regnskaberne både i 2014, -15 og -16.

"Friskolerne har altid nogle dårlige betalere. Men det beløb, Nord-Vest Privatskole har i restance, lyder voldsomt. Og som skoleleder har man også et ansvar for, at pengene bliver betalt."

Når skolen får 75 pct. i støtte pr. elev, kan det vel godt betale sig at have eleverne, selv om skolepengene ikke bliver betalt?

»Ja, en elev der ikke betaler skolepenge, er stadig en god forretning. Jeg undrer mig over, at man kan have så meget rod i tingene og få så lang snor, uden at ledelsen er blevet fyret eller skolen er blevet lukket,« siger Lars Luplau.

Af skolelederens beretning på generalforsamlingen fremgik det, at der i begyndelsen af 2016 var et stort og langvarigt sygefravær blandt lærerne. Det medførte uro blandt forældrene og lærerne, og der kom mange klager over undervisningens kvalitet.

Trods disse store problemer, lykkedes det sidste år skolens 9. klasse at få 11,1 i snit i matematik. Det er det højeste i landet, og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har startet en undersøgelse af, hvordan det er gået til, at skolen har opnået så imponerende resultater. På generalforsamlingen roste man sig selv for de flotte karakterer.

»VI har haft gode erfaringer med at slå klasser sammen. Det gælder om at sætte det rigtige lærerteam ind. Det er den nuværende 8. og 9. klasse et godt eksempel på. Skolen er blandt de 10 bedste skoler ud af 1.385 friskoler, privat- og efterskoler, der fører til 9. klasseeksamen i Danmark. VI erden 4. bedste i Københavns kommune,« hedder det i referatet.

BT har i en række artikler beskrevet kritisable forhold på Nord-Vest Privatskole. To tidligere lærere er stået frem, og har fortalt om vold mod elever, manglende ligestilling, utilstrækkelig undervisning især i idræt og religion, mistanker om karakterfusk og inddragelse af skolebøger med tegninger af nøgne kroppe.

FAKTA:

Undervisningsministeriets tilsyn med de frie og private skoler aflagde 21. juni et uanmeldt besøg på Nordvest Privatskole, hvor tilsynets udsendte i et kopirum fandt en mængde arabisksproget undervisningsmateriale, som skolens ledelse og bestyrelsesformand ikke selv havde gjort tilsynets folk opmærksom på.

I en lærebog, der ifølge tilsynet umiddelbart vurderes at kunne være et klassesæt, lyder en overskrift: »Til Jihad, I fremtidens unge« , mens der længere nede på samme side ses et billede af en soldat bevæbnet med en riffel.

Berlingske afdækkede i juni, at Nordvest Privatskoles bygninger sidste år blev solgt til en investor med direkte forbindelse til en religiøs forening i Malmø, der er en underafdeling af en verdensomspændende islamisk organisation. Berlingske har ligeledes kunnet afdække, hvordan investoren har søgt indflydelse på skolen, bl.a. ved at få en »overvågende konsulent« ansat.

Flere medlemmer af regeringen er bekymrede over Nord-Vest Privatskoles udvikling.

»Hvis artiklen fra Berlingske viser hverdagen på Nord-Vest Privatskole, så bør den lukkes. Godt, at uanmeldte besøg virker', skriver finansminister Kristian Jensen. Også Naser Khader (K) og Martin Henriksen (DF) kræver skolen lukket.

De seneste ti år er antallet af registrerede muslimske friskoler steget fra 22 til 26, viser tal fra Friskoleforeningen og Dansk Privatskoleforening. Antallet af elever er steget fra 3.300 i 2007 til omkring 4.800 i 2015 ifølge tænketanken Kraka.