Theresa Scavenius, der er smidt ud af Alternativets folketingsgruppe, melder sig helt ud af partiet. 

Hun vil fortsætte i Folketinget som løsgænger, skriver hun på Facebook.

I opslaget kommer hun ind på de samarbejdsvanskeligheder og uenigheder, der har været mellem hende og den resterende folketingsgruppe.

Uenighederne har, skriver Scavenius, blandt andet været på klimapolitikken. 

Scavenius var klimaordfører, indtil hun blev smidt ud af folketingsgruppen.

»Jeg har i dag meldt mig ud af Alternativet, da jeg på baggrund af alt dette desværre ikke ser nogen anden mulighed.« 

»Jeg er optaget af at kunne fortsætte mit parlamentariske oppositionsarbejde, hvor jeg kan kontrollere og kritisere regeringens politik,« skriver hun.

Theresa Scavenius blev søndag smidt ud af Alternativets folketingsgruppe og fik samtidig frataget sine 13 ordførerposter.

Alternativet begrundede det med samarbejdsvanskeligheder mellem partiet og Scavenius.

»Theresa har lige siden valget udvist modvillighed til at samarbejde, ikke anerkendt gruppen og ledelsen, været grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer, skadet Alternativets samarbejde med andre partier og ministerier, skabt et dårligt arbejdsmiljø omkring sig og generelt saboteret arbejdet i, og udenfor gruppen,« skrev partiet til sine medlemmer.

De anklager har Theresa Scavenius afvist. I en lækket mail fra Alternativets konfliktmægler, som B.T. har set, fremgår det også, at »Theresa ikke er problemet«.

I sit Facebookopslag skriver hun også om, hvordan der ud over de politiske uenigheder har været heftige kampe på de indre linjer på Christiansborg.

Hun skriver om, at det i Folketinget er 'uønsket at holde fast i demokratiske principper og et faktuelt grundlag for politik'.

»Når man holder fast, er man 'besværlig', 'svær at samarbejde med', og der kommer der et ekstremt modpres, som kommer i form af forskellige sociale repressalier og ubehagelige trusler, forsøg på karaktermord og falske anklager, hvor metoden er at bruge det sociale rum til at lægge et personligt pres,« skriver hun.

Afsluttende sender hun en hilsen til medarbejderne i sit opslag.

»Jeg har dybe og personlige relationer til mange af jer i partiet, og de vil bestå det hele til trods.«

Theresa Scavenius blev valgt til Folketinget ved valget i november sidste år.