Europaparlamentariker Rikke Karlsson har forladt Dansk Folkeparti, fordi hun ikke kunne få indblik i økonomien i to fonde, hun selv er medlem af. Men hvad er det for nogle fonde, hun taler om?

EU: Hvad er det for to fonde, der har fået medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson til at forlade Dansk Folkeparti i protest?

Rikke Karlsson begrunder sit exit med, at hun ikke kunne få indblik i økonomien i fondene Movement for a Europe of Liberties and Democracy (MELD) og Foundation for a Europe of Liberties and Democracy (FELD), og hun peger på Dansk Folkepartis gruppeformand i Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt (DF), som årsagen. Han vil nemlig ifølge Rikke Karlsson ikke udlevere regnskaberne til hende.

Berlingske Nyhedsbureau forsøger her at danne et overblik over, hvad MELD og FELD egentlig er.

Spørgsmål: Hvad er MELD?

MELD er faktisk ikke en fond men et politisk parti - eller en »politisk alliance«, som det hedder på MELDs hjemmeside.

Spørgsmål: Er det et politisk parti, som vi kender det hjemme fra Danmark?

Nej, der er tale om et politisk parti »på europæisk niveau«. Det betyder, at MELD består af flere forskellige partier og medlemmer af Europa-Parlamentet fra forskellige EU-lande.

Spørgsmål: Hvor får MELD penge fra?

Politiske partier på europæisk niveau har siden juli 2014 kunnet få støtte fra Europa-Parlamentet. Støtten må dække 85 procent af partiets omkostninger, mens partiet selv skal finde resten af pengene i form af eksempelvis donationer og medlemskontingenter.

Støtten fra Europa-Parlamentet må kun bruges til at finansiere udgifter, der er direkte forbundet med partiets politiske program, oplyser Europa-Parlamentet. Det kan være møder og konferencer, udgivelser og rejseomkostninger.

MELD har tre principper i sit politiske program: Frihed og samarbejde mellem EUs medlemslande, mere demokrati og respekt for folkets vilje og respekt for Europas historie, traditioner og kulturelle værdier.

Spørgsmål: Hvad må pengene så ikke bruges på?

Støtten fra Europa-Parlamentet må ikke bruges på kampagneomkostninger ved folkeafstemninger og valg - med undtagelse af europæiske valg. Bevillingerne fra parlamentet må heller ikke bruges på direkte eller indirekte finansiering af enkelte partier eller kandidater.

Spørgsmål: Hvad har Morten Messerschmidt med MELD at gøre?

Morten Messerschmidt sidder i MELDs bestyrelse, og han er altså med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Rikke Karlsson og de øvrige to DF-parlamentarikere er medlemmer af MELD. Resten af medlemmerne af MELD er partier fra EFD-gruppen i Europa-Parlamentet, som Dansk Folkeparti var medlem af indtil sidste år, hvor det danske parti skiftede til ECR-gruppen.

Spørgsmål: Hvad er FELD?

FELD er en politisk fond på europæisk niveau. Det er en organisation, der er tilknyttet et bestemt politisk parti på europæisk niveau - i dette tilfælde MELD. En sådan fond har til opgave at observere, analysere og bidrage til debatten om europæiske politiske spørgsmål. FELD står desuden for at afholde seminarer og konferencer.

FELDs principper er demokratisk ansvarlighed, frihed og samarbejde mellem EUs medlemslande, skriver fonden på sin hjemmeside. FELDs præsident er italieneren Fiorello Provera, der er tidligere medlem af EFD-gruppen.

Spørgsmål: Hvor får FELD penge fra?

Siden september 2008 har Europa-Parlamentet givet årlige bevillinger til fonde som FELD. Ligesom med de politiske partier må Parlamentets støtte udgøre 85 procent af omkostningerne - resten skal fondene selv finansiere. Reglerne for, hvad støtten må bruges på, er de samme som for partierne.

En fond kan kun få støtte fra Europa-Parlamentet, hvis den er tilknyttet et anerkendt politisk parti og overholder principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne. Fondene må desuden ikke fremme kommercielle formål.

Spørgsmål: Hvor mange politiske partier og fonde er der?

Ifølge Europa-Parlamentets opgørelse findes der 15 partier, der har hver sin fond.

Spørgsmål: Hvorfor forlod Rikke Karlsson Dansk Folkeparti?

Rikke Karlsson siger selv, at hendes exit skyldes, at hun ikke kunne få indblik i MELD og FELDs regnskaber for 2014 og 2015. Lige nu er de nyeste offentligt tilgængelige regnskaber på Europa-Parlamentets hjemmeside fra 2013. Der forlyder dog, at regnskaberne for 2014 offentliggøres inden længe.

Rikke Karlsson siger dog intet om, hvorvidt hun har en mistanke om, at MELD og FELDs midler er blevet forvaltet forkert. Hun ønsker blot at finde ud af, hvilke midler der er til rådighed for fondene, og hvad de er blevet brugt til, oplyser hun.

Da hun ikke kunne få det, så hun udmeldelsen af Dansk Folkeparti som »den eneste løsning«.