Den længe ventede lønstrukturkomités rapport om offentligt ansattes løn er lige på trapperne, og nu er et lækket dokument i omløb, som er nedslående nyt for sygeplejersker.

Ifølge et udkast til konklusionen til rapporten, som TV 2 er i besiddelse af, får de nemlig den løn, der matcher deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Det er konklusionen i et udkast til den endelige rapport fra den såkaldte Lønstrukturkomité, som TV 2 beskriver fredag morgen.

Morten Skov Christiansen, fungerende formand i fagbevægelsens hovedorganisation FH, understreger dog på Facebook, at lækket er fra et ufærdigt udkast.

»Som medlem af lønstrukturkomiteen ved jeg, at der IKKE foreligger en endelig rapport endnu,« skriver Morten Skov Christiansen, der er »ærgerlig og dybt skuffet,« over lækket.

Formålet med komiteen, der blev nedsat i 2021, er at undersøge om sygeplejersker og andre offentligt ansatte får den rigtige løn, indregnet både pension og tillæg.

Ifølge TV 2 viser udkastet til konklusionen, at mens sygeplejeskernes løn er passende, så får dagplejere, pædagogmedhjælpere og rengøringsassistenter for lidt.

Og det er skuffende, siger Maria Mbalyowere, sygeplejerske på Herlev Hospital og medlem af Dansk Sygeplejeråds bestyrelse til TV 2.

Hun mener, lønudregningen er helt forkert.

»Man bruger udregninger baseret på ulempetillæg, men skal man sammenligne løn, så skal det være på et sammenligneligt grundlag – fra grundløn til grundløn. Det er super ærgerligt,« siger hun til TV 2.

Den endelige rapport bliver præsenteret senest i slutningen af juni.

B.T. arbejder på en kommentar fra Morten Skov Christiansen.