Lyt til artiklen

For samfundets skyld eller for børnenes skyld?

Netop dét spørgsmål har fyldt meget i debatten om, hvorvidt mindre børn også bør vaccineres mod coronavirus, siden Sundhedsstyrelsen i slutningen af forrige uge meldte ud, at man nu også anbefaler coronavaccination til børn mellem fem og 11 år.

Men i kulissen har der udspillet sig en kamp om, hvorvidt børnene overhovedet bør massevaccineres mod covid-19.

Det fortæller flere kilder med tæt kendskab til forløbet til B.T.

Ifølge kilderne er det Sundhedsstyrelsen, der har presset hårdt på for, at de mindre børn af hensyn til en stigende samfundssmitte alle skulle tilbydes en coronavaccine så hurtigt som overhovedet muligt.

Derimod har Statens Serum Institut været tilbageholdende.

En kilde beskriver en kraftig uenighed mellem de to, og at der er flere steder i Statens Serum Institut er blevet rystet kraftigt på hovedet over det, man betragtede som et »ufagligt hastværk« fra styrelseskollegaerne.

En anden fortæller, at der ganske vist har været forskellige holdninger, men at det generelt har været »rimelig mindeligt.«

Tilbage står, at det var Sundhedsstyrelsens tilgang til børnevaccinerne, der vandt.

Sundhedsstyrelsens Helene Probst og Lægemiddelstyrelsens Lars Bo Nielsen på pressemøde fredag 26. november 2021.
Sundhedsstyrelsens Helene Probst og Lægemiddelstyrelsens Lars Bo Nielsen på pressemøde fredag 26. november 2021. Foto: Nikolai Linares
Vis mere

Hos børnelægerne, der har siddet med i den ekspertgruppe, der har rådgivet Sundhedsstyrelsen før beslutningen, mener man, at det klart er hensynet til samfundet frem for det enkelte barn, der er blevet lagt vægt på hos Sundhedsstyrelsen.

»Når man også vælger at vaccinere raske børn, vil det ske af hensyn til immunitet i samfundet. Var det for at beskytte børnene som individer, havde det givet mere mening at nøjes med at vaccinere børn med sygdomme og børn i risikogrupperne og de børn, der har sårbare forældre eller bedsteforældre,« siger overlæge Klaus Birkelund Johansen, der er formand i Dansk Pædiatrisk Selskab, som repræsenterer de danske børnelæger.

Direkte adspurgt om man blandt børnelægerne er for eller imod Sundhedsstyrelsens beslutning om at tilbyde en coronavaccine til alle mindre børn, lyder svaret fra Klaus Birkelund Johansen, at man blandt børnelægerne »stoler på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at det er nødvendigt. Det er deres vurdering og dermed beslutning.«

Jens Lundgren er overlæge, professor i infektionssygdomme og sidder derudover også i Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe om coronavaccination til børn. Han ønsker generelt ikke at udtale sig om processer, skriver han i en sms til B.T.

»Men at der undervejs har været også til tider væsentlige diskussioner, er hverken overraskende eller problematisk, når emnet er anbefaling af en vaccine,« lyder det fra Jens Lundgren.

Mikkel Ole Henriksen på ti år modtager vaccination mod covid-19 på Amager Vaccinationscenter 28. november 2021.
Mikkel Ole Henriksen på ti år modtager vaccination mod covid-19 på Amager Vaccinationscenter 28. november 2021. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson
Vis mere

Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi, forklarer, at der løbende foregår interne positioneringskampe mellem styrelserne på sundhedsområdet.

»Der er løbende en slags rivalisering mellem dem om, hvem er bedst, finest og klogest – og hvem bestemmer mest,« siger Kjeld Møller Pedersen.

»Vi har tidligere i coronatiden, helt tilbage fra marts 2020, set, at Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen løbende har været uenige om flere forskellige ting og om, hvor man skulle lægge snittet,« siger han og fortsætter:

»Statens Serum Institut har et større fokus på det enkelte individ i deres vurderinger, mens Sundhedsstyrelsen ofte har et bredere perspektiv i forhold til samfundet. Det er også de to fronter, der er stillet op i forhold til vaccinen til børn. Hvad er så er det rigtige at gøre? Det er der jo ikke et klart svar på,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Hos Sundhedsstyrelsen kan man ikke genkende, at der skulle have været væsentlige uenigheder i forløbet.

»Vi har haft en bredt sammensat rådgivende ekspertgruppe med blandt andet børnelæger, praktiserende læger, speciallæger i infektionsmedicin, eksperter indenfor vaccineområdet og med deltagelse fra Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen. Der har været gode faglige drøftelser i gruppen,« skriver styrelsen i en mail til B.T.