Magnus Heunicke (S) har tirsdag varslet virksomheden Nordic Waste om to påbud i sag om massivt jordskred med forurenet jord. 

Jord, der forårsager miljøskade i Alling Å. 

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. 

»Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, og Randers Kommune har truffet afgørelse herom, hvorfor reglerne i miljøskadeloven skal tages i brug,« lyder det fra miljøministeren. 

Nordic Waste har i den forbindelse modtaget to påbud. 

Det ene pålægger virksomheden at lave afværgeforanstaltninger og sikre miljøet, mens det andet pålægger virksomheden med kort frist at stille en sikkerhed for, at den kan betale for oprydningsarbejdet, lyder det. 

Og det er ifølge pressemeddelelsen en yderst kort høringsfrist, Nordic Waste har fået. Den udløber nemlig onsdag, hvorefter Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om at give de to påbud. 

Randers Kommune har siden 19. december med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed arbejdet i døgndrift for at forhindre en miljøskade i Alling Å.

Dagen før juleaften vurderede Miljøstyrelsen, at der er en »overhængende fare for miljøskade,« i åen.