Mens der var plads til både humor og selvironi, da statsminister Helle Thorning-Schmidt for nogle uger siden holdt tale ved Socialdemokraternes kongres, så var det en noget mere alvorlig tale, som statsministeren for kort tid siden holdt ved åbningen af Folketinget.

- Det er ikke en tale, man blive blæst tilbage over sædet over. Den har sådan lidt en oprydder-tilgang. Talen handler dels om, at hun prøver at fortæller danskerne, hvad regeringen allerede har gjort, og så lægger den anslag til nogle nye emner, som regeringen gerne vil sætte sig på, inden der er nogle andre, der gør det. Det gælder blandt andet sundhed, ældre og indvandrere, forklarer BTs politiske kommentator Lotte Hansen.

Helle Thorning-Schmidt kom rundt om mange emner i sin tale - fra balladen på skadestuen i Odense i sidste måned til regeringens indsatser mod misbrug af børn, mod sprøjtemidler i naturen samt mod ændringen af kontanthjælpen. Desuden nævnte hun også regeringens plan om, at det fremover kun skal være fem kommuner rundt omkring i landet, der skal varetage tilsynet med de sociale tilbud i kommunerne.

Og det er helt bevidst, at statsministeren har valgt at medtage så mange emner i talen.

Folketings Åbning 2012

- Det er en tale, der er afvejet til situationen. Der er nogle lange, seje træk, der kommer rundt omkring mange ting, siger Lotte Hansen og tilføjer:

- Det er en ny begyndelse. Det var en tale, hun også kunne have holdt for et år siden, men der var folk bare ikke klar til at høre den.

Ifølge Lotte Hansen er der dog en grund til, at Helle Thorning-Schmidt vælger netop nu at holde en tale, der appellerer så bredt.

- Nu har hun behov for at markere, hvad det er regeringen vil. Der er lidt til alle i talen. Både til de radikale og SF og EU og Afrika og soldaterne, forklarer Lotte Hanse og tilføjer: 

- Hvis Helle Thorning-Schmidt var kommet godt fra start som statsminister, så kunne hun have holdt denne her tale sidste år, da regeringen tiltrådte, men det gjorde hun ikke. Så man kan sige, at hun starter et år senere med at lægge linjen for, hvad de vil.

Andre læser også