LO bliver nu afsløret i at lave endnu en usand annonce.

I en stor annonce bringes et billede af den snart 58-årige arbejdsløse pladesmed Tom fra Nordjylland. Han fortæller, at han er blevet fyret fra sit arbejde i oktober 2008.

- Jeg kan snart hverken modtage dagpenge eller gå på efterløn. Det fører formentlig til, at vi må gå fra hus og hjem, da jeg så ingen indtægt har, udtaler han i annoncen.

Ifølge Annette Schrum, specialkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen er det ikke rigtigt, at Tom snart mister sin ret til dagpenge og efterløn på grund af dagpengeperioden nu bliver halveret.

Tom har nemlig ret til to års dagpenge fra den 1. juli 2010, hvor den nye lov træder i kraft, og han er på grund af sin alder sikret dagpenge, til han kan komme på efterløn.

- Personer, der er fyldt 54 år før den 1. januar 2007, og som kan opfylde kravene om medlemskab og efterlønsbetaling får ret til efterløn, når de fylder 60 år. En særregel betyder, at hvis Tom fortsat er ledig og kan opfylde kravene for ret til efterløn, når han fylder 60 år, vil hans ret til dagpenge og efterløn ikke blive berørt af afkortningen af dagpengeperioden. Han vil have ret til dagpenge, indtil han fylder 60 år og vil herefter kunne gå på efterløn, siger Annette Schrum til bt.dk.

I går blev en anden LO-annonce afsløret i at være usand. Det drejer sig om annoncen med en kvinde ved navn Maria, der udtaler, at hun er arbejdsløs kontorassistent, der ikke har meget at rutte med.

- Hvorfor er det mig og min familie, der skal betale prisen?, spørger hun i annoncen.

I virkeligheden har Maria Winther Steffensen selv sagt op fra sit arbejde, hun har ingen familie, men bor sammen med sin kæreste i Aabenraa, og så er hun selv aktiv i HK Ungdom.

Lektor Sven Bislev, der forsker i offentlig ledelse, etik og virksomheders sociale ansvar kalder annoncerne for at være på grænsen af markedsføringsloven.

- Hvis man bruger en teknik, hvor man tager udgangspunkt i personer, så skal det passe. Ellers er det virkelig dumt. Hvis det er bevidst, så er det uetisk. Hvis det er ikke er bevidst, så er det bare uproffesionelt. Det er særligt problematisk, fordi de selv sælger et moralsk budskab, siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tom, men han har ikke vendt tilbage. Heller ikke LOs formand har besvaret bt.dk's opkald.

Andre læser også