Jeg er glad for, at vi nu har slået fast, at store multinationale virksomheder ikke bare kan komme til Danmark og køre hen over landets love og regler. Tænk lige på, hvordan det må føles at være en lovlydig medarbejder eller selvstændig, som bliver fejet af banen, fordi konkurrenten bryder loven og ikke har ordentlige forhold for medarbejderne? Det er ik’ okay.

Vi byder alle, der vil bidrage til fællesskabet velkommen – også dem, som har gode, nye idéer. Men desværre ser vi også selskaber, der ruller medarbejdernes arbejdsvilkår 100 år tilbage. Det er hverken en god eller en ny idé. Princippet om at lade direktørers løn og aktionærers profit stige til himmels på bekostning af medarbejderne er en ældgammel kamp. Og kære venner: Nu er den blevet aktuel igen.

Derfor siger vi ”glem det!” til firmaer, der vil genindføre daglejerprincippet, hvor man som lønmodtager hver dag skal håbe på arbejde - uden løn under sygdom, barsel eller pensionsopsparing. Ny teknologi må nemlig aldrig blive en undskyldning for at bryde loven eller slække på medarbejdernes sikkerhed og trivsel. Eller underminere dét vi har opnået på arbejdsmarkedet gennem mere end 100 år. Af den grund er vi flere, som er glade for, at Ubers piratkørsel og manglende skatteindbetaling i Danmark hører fortiden til.

MEN når det så er sagt, så ville det også have været en stor sejr, hvis Uber havde valgt at være en del af det danske fællesskab. Havde valgt at tilpasse sig den lovgivning, vi i vores demokrati har vedtaget. Havde valgt at indføre ordentlige forhold for medarbejderne – indgå en overenskomst med 3F-Transport. Det synes jeg ikke er for meget at forlange. Uber kunne jo have valgt at blive ved at erhverve tilladelser og købe samt installere alt lovpligtigt taxaudstyr i bilerne. Det inkluderer bl.a. videokamera, der er til for chaufførernes sikkerhed. Den pris har de ikke været villige til at betale.

Der er positivt, når virksomheder bruger nutidig teknologi til at forny arbejdsmarkedet – hvis det altså er med respekt for medarbejdere og samfund. Derfor vil vi i fagbevægelsen blive ved med at forsvare lønmodtagerne mod firmaer, der tror, at de kan blæse på spillereglerne – både dem, der er skrevet ned i lovgivningen, og dem, der er skrevet ned i overenskomsterne.

Og så er vi selvfølgelig godt klar over, at arbejdspladserne om 20 år ikke kommer til at se ud som i dag. Men de skal altså heller ikke komme til at se ud som for 100 år siden! Vi skal have ordentlige og ordnede forhold - også i fremtiden. Og hvis Uber er med på dét, byder jeg dem velkommen tilbage.