Liberal Alliance stemmer for regeringens afskaffelse af pointsystemet for familiesammenføringer. Vi går stadig ind for åbne grænser og lukkede kasser, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Udlændinge skal ikke længere samle point sammen for at blive sammenført med deres familie i Danmark. Regeringen har besluttet at afskaffe det omstridte pointsystem, som blev vedtaget under den tidligere regering i 2010, og både Enhedslisten og Liberal Alliance støtter afskaffelsen.

Hos Liberal Alliance hæfter man sig ved, at regeringen har lovet at holde øje med beskæftigelsesgraden blandt de familiesammenførte samt at lancere nye tiltag, hvis de sammenførte ikke kommer i arbejde.

Retsordfører Simon Emil Ammitzbøll betegner i en pressemeddelelse pointsystemet som »rigidt, bureaukratisk og tåbeligt«.

- Det har holdt velkvalificerede udlændinge ude af Danmark. Vi har været imod fra begyndelsen, og det er dejligt, at det nu forsvinder, siger han.

Samtidig med afskaffelsen af pointsystemet halverer regeringen det beløb, man skal stille som sikkerhed for at få et udenlandsk familiemedlem til landet. Beløbet sættes ned fra 100.000 til 50.000 kroner, noget der ærgrer Liberal Alliance.

Til gengæld glæder partiet sig over, at familiesammenførte for fremtiden skal bestå og selv betale for en danskprøve, og at en familiesammenført ægtefælle skal have været i Danmark i fem år uden arbejdsløshedsunderstøttelse, før han eller hun kan få permanent opholdstilladelse. Grænsen er i dag fire år.

- Liberal Alliance arbejder fortsat for vores politik om åbne grænser og lukkede kasser, så man kun kan indvandre til Danmark, hvis man kan forsørge sig selv. Det her er et lille skridt på vejen, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Det ventes, at de nye regler vil betyde 1.000 ekstra familiesammenføringer og koste det offentlige omkring 210 millioner kroner om året.