Ombudsmanden beder Københavns Kommune om bred undersøgelse efter dom. Kan have betydning i hele landet.

Ombudsmanden beder Københavns Kommune og Ankestyrelsen undersøge, om der uretmæssigt er opkrævet penge fra familiemedlemmer til eksempelvis dækning af kontanthjælp til indrejste.

Det sker, efter at en dom fra Højesteret har afgjort, at svigerdatteren til en person med opholdstilladelse uretmæssigt er blevet opkrævet 320.000 kroner til dække af svigermorens kontanthjælp. Det skriver Ombudsmanden i en pressemeddelelse.

- Dommen kan have betydning for andre lignende sager. Ombudsmanden spørger blandt andet, om myndighederne vil genoptage tilsvarende tidligere afgjorte sager.

- Ombudsmanden har også orienteret Kommunernes Landsforening, da dommen kan have konsekvenser for kommuner i hele landet, skriver Ombudsmanden.

Sagen omhandler en kvinde, hvis svigermor i 1999 og 2000 fik tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelsen blev givet betinget af, at personer boende i Danmark ville forsørge hende.

Kvinden underskrev to gange garantierklæringer for sin svigermor, hvor hun påtog sig fuldt forsørgeransvar for hende.

I 2004 fik svigermoren en tidsubegrænset opholdstilladelse. Fra 2013 til 2016 modtog svigermoren kontanthjælp fra Københavns Kommune.

Det fik Københavns Kommune til at gøre gældende, at de kunne opkræve kvinden samlet 320.000 kroner til svigermorens kontanthjælp.

- Højesteret fandt, at der ikke forelå en sådan klar hjemmel, og at de garantierklæringer, som kvinden havde underskrevet, måtte anses for bortfaldet, da hendes svigermor i 2004 fik tidsubegrænset opholdstilladelse, skriver Ombudsmanden.

En lovændring i 2002 gjorde det klart, at forsørgerpligten bortfalder, når en person får tidsubegrænset opholdstilladelse. Højesterets dom har nu slået fast, at den ændring også gælder for familiesammenføringer sket før 2002.

/ritzau/