Det passer ikke, når statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin nytårstale hævder at hun har fået »styr på pengene«.

Tværtimod er underskuddet på det offentlige budget næsten fordoblet. Det var minus 37 mia., da hun overtog regeringsmagten i 2011, og i den seneste finanslov i år er det minus 60 mia., lyder kritikken fra Venstre.

»Det er jo decideret forkert, hvad hun siger. Dels er underskuddet på det offentlige budget fordoblet. Dels er bruttonationalproduktet, BNP, faldet med 2 pct fra 2011-13,« siger Venstres økonomiordfører Jacob Jensen.

Han synes heller ikke, det er rimeligt at Socialdemokraterne konsekvent kritiserer Venstres nulvækst eller udgiftsstop. Ifølge en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet har der været decideret minusvækst i 60 ud af landets 98 kommuner i den tid, Helle Thorning-Schmidt og finansminister Bjarne Corydon (S) har været ved magten.

»Der har været reelt været ført minusvækst i 60 kommuner, og der er skåret 11.000 stillinger væk i den kommunale sektor, der tager sig af kernevelfærdsydelser som børnepasning, ældreomsorg og folkeskole. Herunder er der skåret 3-4.000 pædagoger. Så selv med vores udgiftsstop, ville kommunerne have haft mulighed for at have flere pædagoger ansat i dag end de har under SR-regeringen,« siger Jacob Jensen.

I nytårstalen sagde Helle Thorning-Schmidt:

»Det vigtigste for mig er, at Danmark i dag er i bedre form. Vi har fået styr på pengene. Udlandet har tillid til os. Renten er lav. Boligmarkedet har det bedre. Og virksomhederne har fået flere ordrer i bøgerne. Mange familier mærker, at de har fået lidt flere penge til sig selv. Og det, der glæder mig allermest, er, at flere mennesker er kommet i arbejde. Og færre mangler et job. Det går fremad i Danmark.«

Jacob Jensen siger:

»Et yderligere problem ved påstanden om at have »styr på pengene« er at væksten, der er stagneret. I hvert fald har regeringen måtte nedjustere de seneste otte vækstskøn. Man kunne fristes til at tro, at de med vilje overvurderer væksten – for så senere blot at nedjustere. Vi kan godt frygte, at Thorning vil fortsætte sit skønmaleri af dansk økonomi."

"Bevares, det kunne være gået meget værre, men at sige, det går godt, det er altså en tilsnigelse. Der er derfor behov for nogle flere vækstinitiativer, så der kan blive skabt nogle flere private arbejdspladser. Man bliver ekstra bekymret, når statsministeren nævner Anker Jørgensen som et politisk forbillede. Han drev jo dansk økonomi helt ud til afgrunden, og det kan vel næppe være det, der er intetionen,« siger Jacob Jensen.

Socialdemokraternes politiske ordfører, Ole Hækkerup, siger:


»Beskæftigelsen er nu steget fem kvartaler i træk. Det er godt for de ledige, der kommer i job, og det er godt for samfundet som helhed. Vi er ved at arbejde os ud af en økonomisk krise, som det ikke kun er Danmark, der er ramt af. Vi har knoklet i tre år på at rette op på tingene.«

Men i samme periode har kommunerne skåret ned på antallet af offentligt ansatte?

»Jo, men den politik, vi fører nu, er jo en genopretningspolitik i en krisetid. Det er netop for at kunne investere i velfærd i fremtiden,« siger Ole Hækkerup.