Lyt til artiklen

Hvis du bor i Kolding Kommune, må du selv vælge dit plejehjem, hvem der skal vaske dit tøj, og hvor du skal have mad fra.

Men hvis du bor i Næstved Kommune, må du nøjes med det tilbud, som kommunen har.

Sådan frygter både politikere og organisationer, at virkeligheden kommer til at se ud, hvis det står til regeringen. Her drømmer Mette Frederiksen og Astrid Krag nemlig lige nu om at udbrede forsøg med såkaldte frikommuner.

Og det kan betyde, at de ældres ret til selv at bestemme, hvem der leverer mad og rengøring i deres hjem, ryger i svinget.

»Vi er meget bekymrede for de ældres frie valg. Det vil være meget problematisk, hvis ældre borgere ikke selv må bestemme, hvem der kommer ind i deres hjem,« siger Jakob Schaff, der er branchedirektør i Dansk Industri.

En ny analyse fra Dansk Industri viser, at der er store forskelle på de blå og røde kommunalpolitikeres holdning til, om de ældre bør have mulighed for at vælge et privat alternativ til kommunens tilbud.

Hele 96 procent af politikerne i blå blok svarer, at det er vigtigt, at borgerne har ret til at vælge private tilbud. Blot 33 procent af politikerne i rød blok svarer det samme.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) og Vibe Klarup, Formand for Rådet for Socialt Udsatte, direktør i Hjem til Alle Alliancen præsenterer regeringens hjemløseudspil på et pressemøde i København mandag den 25. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) og Vibe Klarup, Formand for Rådet for Socialt Udsatte, direktør i Hjem til Alle Alliancen præsenterer regeringens hjemløseudspil på et pressemøde i København mandag den 25. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

»Vi er ofte blevet skudt i skoene, at vi ser spøgelser, når vi siger, at de ældres frie valg kan ryge. Men de her tal peger på, at kommuner med rødt flertal ikke er lige optaget af at have den frihed for de ældre borgere,« siger Jakob Schaff.

Lige nu sidder social- og ældreminister Astrid Krag og forsøger at lande en såkaldt velfærdsaftale med Folketingets partier. Ideen er, at flere kommuner skal have fuldstændigt frit spil til at indrette ældreplejen, som de vil.

Det fik i midten af maj Dansk Industri og Ældre Sagen til i B.T. at danne fælles front mod regeringens forslag om, at kommunerne skal »sættes fri« for alle regler på ældreområdet, når Astrid Krag ikke samtidig vil garantere, at de ældre beholder de rettigheder, som de har i dag.

Mette Abildgaard, der er ældreordfører for De Konservative, har samme frygt.

»Vi ser allerede i dag, at nogle kommuner ikke ligefrem går op i at oplyse de ældre om, at de faktisk har ret til andre tilbud end det kommunale. Der er nogle kommuner, der tydeligt ikke ønsker private leverandører,« siger Mette Abildgaard.

Ifølge Astrid Krag er det vigtigt at have tillid til, at kommunerne vil gøre det bedste for borgerne. Ministeren har derfor afvist, at frikommuneforsøgene skal komme med krav om, at de ældres nuværende rettigheder bevares.

Mette Frederiksen (S) og Bjarne Hastrup administrerende direktør i Ældre Sagen inden debat om sundhed, ældrepleje og værdig tilbagetrækning hos Ældre Sagen i København onsdag den 6. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Mette Frederiksen (S) og Bjarne Hastrup administrerende direktør i Ældre Sagen inden debat om sundhed, ældrepleje og værdig tilbagetrækning hos Ældre Sagen i København onsdag den 6. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»De ældre skal naturligvis have lov til at bestemme over deres eget liv som voksne mennesker. Præcis ligesom vi har en behandlingsgaranti i sundhedsvæsenet, skal de ældre have en fast ret til at vælge selv,« siger Mette Abildgaard.

Også De Radikale, der lige er tungen på vægtskålen i forhandlingerne hos Astrid Krag, står fast.

»Der skal være en garanti for det frie valg. Det er meget vigtigt for os. Vi har lyttet til blandt andre Ældre Sagen, der har en række relevante bekymringer for det, regeringen foreslår,« siger ældreordfører Christina Thorholm.

Hun håber, at regeringen ender med at ændre holdning, så der kan laves en bred aftale, der bliver stående efter næste valg. Hvis regeringen derimod insisterer på, at der ikke kommer en garanti for det frie valg, vil De Radikale ikke være med.

»Fuldstændig ligesom vi også har private skoler, så bør der også være private valgmuligheder for de ældre. Den kommunale ældrepleje er udmærket mange steder, men der bør også være et privat alternativ,« siger Christina Thorholm.

Astrid Krag skriver i en mail til B.T., at regeringen bakker fuldt ud op om de ældres ret til frit valg af plejehjem og leverandør af hjemmepleje.

»Vores mål er at sikre de ældre den hjælp, de har brug for, og frigøre den tid, der bruges på bureaukrati og papirarbejde omkring blandt andet frit valg, til mere tid til plejen af de ældre. Det handler om tid til omsorg, ikke et opgør med frit valg.«