Brian Mikkelsens nye spindoktor Billy Adamsen går ikke af vejen for at bruge særdeles grove metoder overfor pressen.

I januar 2001 bad Billy Adamsen statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som han var personlig rådgiver for, om at fyre chefredaktør Anders Jerichow på Det fri Aktuelt.

Det skete i et fortroligt brev, som B.T. er i besiddelse af, og hvori Billy Adamsen hel ubeskedent foreslår, at han selv overtager ledelsen af avisen, der i øvrigt lukkede tre måneder senere.

I brevet, dateret 14. januar 2001, skriver Billy Adamsen til Nyrup:

- Som  sagt, hvis vi kunne få vippet den sidste redaktør ud derovre på Aktuelt, og du kunne få opbakning til at indsætte mig som leder, så er det, hvad jeg kan levere, men hvis det skal lykkes, så skal det være nu - men det burde vel heller ikke være så svært, skriver Billy Adamsen.

Det fri Aktuelt var dengang A-pressens flagskib. Den modtog 60 mio. kroner om året i økonomisk støtte fra LO.

Som formand for Socialdemokratiet kunne Nyrup dog ikke uden videre fyre Anders Jerichow, sådan som Billy Adamsen krævede, men han kunne lægge et stærkt pres på LO og på den måde undergrave Jerichows stilling..

Billy Adamsen tilbød at omlægge avisen, relancere den som en ren partiavis og 3-4 doble antallet af læsere. Samtidig skulle Aktuelt være en gratisavis, der i løbet af fire-seks år kunne undvære halvdelen af tilskuddet fra LO.

Nyrups rådgiver sluttede det tre sider lange brev med at fortælle ham, at han den følgende dag ville spise en frokost på partiets regning - "den første af slagsen i fem år - mon ikke jeg har fortjent den."