Sundhedsminister Magnus Heunicke smed en bombe, da han fredag blev afhørt i Minkkommissionen.

Selvom kommissionen helt tilbage i april bad om at få samtlige relevante dokumenter, herunder sms’er og noter, udleveret fra ministerier og myndigheder, har Magnus Heunicke holdt det skjult for kommissionen, at han under hele minksagen har taget udførlige noter.

Først for et par dage siden besluttede han i samråd med sin bisidder, at det nok var en god ide at udlevere noterne til Minkkommissionen.

»Ja, så sandelig,« lød det knastørt fra Minkkommissionens udspørger Jakob Lund Poulsen, som tilføjede:

»Det ville også have været relevant at have dem, da Mogens Jensen (fhv.fødevareminister, red.) blev afhørt, ikke?«

Magnus Heunicke forklarede, at han altid tager udførlige noter i hånden, når han er til møder i regeringen. Han forklarede, at han tager noterne under møderne, mens mødedeltagerne taler.

Der er altså ikke tale om referater, som er skrevet efter møderne, men noter, der er taget i øjeblikket.

Det er meget centrale noter, som Magnus Heunicke har taget.

Ingen andre har - efter hvad der hidtil er kommet frem under afhøringerne i kommissionen - taget referat fra det afgørende møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november sidste år, hvor regeringen med Mette Frederiksen for bordenden traf beslutningen om at nedslagte alle mink.

Sundhedsminister Magnus Heunicke ankommer til afhøring i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg fredag 26. November 2021.
Sundhedsminister Magnus Heunicke ankommer til afhøring i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg fredag 26. November 2021. Foto: Nils Meilvang
Vis mere

Magnus Heunicke har skrevet hele 13 siders noter fra det afgørende møde. Dem kommer vi til.

»Vi bad jo om af få udleveret alt relevant materiale, da kommissionen gik i gang med arbejdet. Hvorfor fandt du det ikke relevant at udlevere det til os,« spurgte udspørger Jakob Lund Poulsen.

»Fordi det er, da jeg sidder med min bisidder (for et par dage siden, red.), at vi beslutter at give det til jer,« svarede Magnus Heunicke i retten.

Kommissionen bad ham derpå prompte om at renskrive og udlevere de håndskrevne noter til kommissionen, så de kan indgå i kommissionens arbejde, og »så andre kan læse dem«, som Jakob Lund Poulsen formulerede det.

Magnus Heunickes bisidder, Jonas Christoffersen, forklarede efter afhøringen, at det var ham, der havde bedt Heunicke om ikke at udlevere noterne, da kommissionen ifølge hans opfattelse ikke havde bedt om at få udleveret private noter.

Det passer dog ikke. Kommissionen har bedt om at få udleveret alt relevant materiale - også noter.

Efter en gennemgang af en række dokumenter op til det skelsættende Koordinationsudvalgsmødet, der begyndte klokken 21.30 3. november, fremlagde Magnus Heunicke sine 13 sider håndskrevne noter fra mødet.

Mette Frederiksen og Magnus Heunicke i folketingssalen.
Mette Frederiksen og Magnus Heunicke i folketingssalen. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Det var Mette Frederiksen, der indledte mødet.

»Der er nogen, der ikke taget det alvorligt nok, hvis vi har vaccinen i vores hænder, så skal de slås mink slås ned,« sagde hun ifølge Heunickes noter.

Derpå fik departementschef Johan Legarth i Justitsministeriet ordet.

Ifølge Heunickes noter sagde han: “Min minister er hjemme. Mink skal slås ned.”

Her var Heunicke meget klar i spyttet: Johan Legarth sagde på vegne af Nick Hækkerup, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Ifølge Heunicke er det altså Justitsministeriets departementschef, der som den første foreslår, at alle mink i Danmark skal slås ned. Det endte som bekendt også med at blive udfaldet af mødet.

Det fremgik af noterne, at det var Mette Frederiksen, der midt på mødet efter indlæg fra flere - herunder Magnus Heunicke selv - meget håndfast konkluderede, at alle mink skulle slås ihjel. Også avlsdyr.

Men det blev understreget, at der ikke var tale om et permanent forbud.

Mette Frederiksen spurgte dog flere gange under mødet, om det var nødvendigt at slå alle mink ned. Ifølge Magnus Heunicke var det den eneste løsning. Det baserede han på risikovurderingen og en samtale med Kåre Mølbak tidligere på aftenen.

Ingen talte ifølge Heunickes noter imod beslutningen.

Og da mødet var ved at være rundet af konkluderede Mette Frederiksen ifølge Heunickes noter:

“Vi kan ikke vente. Handlepligt. Pressemøde i morgen?”

Bisidderne protesterede flere gange under afhøringen over, at der under afhøringen af Heunicke ikke var ordentlig tid til opfølgende spørgsmål til det nye materiale i sagen.

Det er værd at bemærke, at den manglende hjemmel til at slå alle mink ned ikke nævnes nogen steder i Heunickes noter.

Det vil der helt sikkert blive spurgt ind til, når Heunicke skal genafhøres.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår genafhøringen afvikles.

Genoplev fredagens afhøring i B.T.s LIVE-blog herunder: