»Det er jo bare så ekstremt, at han taler sådan til kvinder.«

Sådan lyder reaktionen fra kønsforsker ved Roskilde Universitet, Karen Sjørup. Reaktionen kommer efter Morten Messerschmidts udtalelse om, at kollagen Rikke Karlsson er en ’forvirret pige’. Et ordvalg, der har vakt debat, og som flere kvinder har følt sig ramt af.

Og med god grund, forklarer kønsforsker Karen Sjørup.

»Det der med at reducere kvinder til piger, det har været en metode til at barnliggøre kvinder og dermed også gøre dem til inkompetente som politikere. Man ser jo stadigvæk, at der er mange, der synes, det er friskt at omtale voksne kvinder som piger, men det har ligget meget i vores kvindebevægelse, at vi har forsøgt at gøre op med, at man bruger ordet pige om kvinder over 18 år. Fordi det er en måde, hvor man anerkender hinanden som ligeværdige. At det er mænd og kvinder. Og ikke drenge og piger,« forklarer Karen Sjørup, kønsforsker ved Roskilde Universitet.

Morten Messerschmidt, der sidder i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, gjorde sig upopulær, da han reagerede på Rikke Karlssons udmelding af partiet ved at sige, at hun er en ’forvirret pige’. Rikke Karlsson, der også sidder i Europa-Parlamentet, meddelte i en pressemeddelelse tirsdag morgen, at hun melder sig ud af Dansk Folkeparti. Årsagen er, at Morten Messerschmidt kan have skjult regnskaber fra to partipolitiske fonde, hvor han er formand for den ene.

Ifølge Karen Sjørup er udtrykket 'forvirret pige', som Morten Messerschmidt før har brugt om en DF-kollega, et forsøg på at barnliggøre kvinder. Og hun er ikke i tvivl om, hvilket signal, han sender med udtalelsen, og hvem taberen i sidste ende er.

»Jamen, jeg synes, at han stempler sig selv, mere end han stempler hende. Han får placeret sig selv som et kvindefjendsk menneske. Jeg tror virkelig, at sådan en udtalelse kan ramme hans karriere på, at han ikke forstår at begå sig i moderne politik. Når han taler på denne måde, så rammer det på en eller anden måde hele kønnet,« forklarer Karen Sjørup.

Onsdag eftermiddag blev Morten Messerschmidt præsenteret for Karen Sjörups udtalelser om, at han taler nedladende til kvinder, når han bruger udtrykket ’forvirret pige’.

»Jeg tror bare, man skal forstå, at da Rikke kom med sine udmeldinger, blev jeg selvfølgelig både meget chokeret, berørt og vred over det. Og så kan der godt ryge en finke af panden,« siger han til BT og fortsætter.

»Hvis jeg havde haft bedre tid til at overveje, hvordan jeg skulle formulere mig, så havde jeg udtrykt mig på en anden måde. Men jeg håber, at folk har så meget tillid til deres politikere, at de godt ved, vi også er mennesker. Det har ikke været min ambition at fornærme nogen. Mit ordvalg er snarere et udtryk for, at jeg blev følelsesmæssigt påvirket.«

Morten Messerschmidt fortæller, at han og Rikke Karlsson havde en hyggelig uge i sidste uge, hvor de blandt andet var ude at spise sammen og havde en venskabelig sms-udveksling i løbet af weekenden. Derfor ramte tirsdagens nyhed også toppolitikeren ganske hårdt.

»Det er klart, at når man på den måde føler, man bliver ramt uden forberedelse, så kommer man nogen gange til at udtrykke sig på en firkantet måde; på en måde, som man ikke ville have gjort, hvis man havde forberedt sig. Sådan er det at være menneske. Vi er jo ikke robotter,« siger han og taler direkte til kønsforsker Karen Sjørup.

»Det kan være forskeren har så meget indsigt i menneskelig adfærd, at hun kan forstå, at når man bliver ramt med sådan en udmelding, så er det ikke altid, man formulerer sig, som hvis man havde haft tid til at forberede sig.«

Morten Messerschmidt fortæller desuden, at han er blevet overrasket over reaktionerne på hans udtalelser om Rikke Karlsson. Han mener ikke, at hans udtalelser fylder i tankerne hos den nu tidligere partikollega, som lige har forladt det parti, som bar hende ind i Europa-Parlamentet.