Socialdemokratiets uddannelespolitik er med til at afvikle civilisationen.

Det er hovedpointen i en kommentar fra Liberal Alliances undervisningsordfører, som Berlingske bringer mandag.

Her langer han ud efter Socialdemokratiet, som forud for forhandlingerne om en gymnasiereform i 2016 krævede, at adgangskravet til gymnasiet skulle være karakteren 2, som er den lavest beståede karakter på den nye karakterskala. Eller, som det hedder i beskrivelsen af karakteren: 'Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål'.

Det er helt galt at sætte barren så lavt, mener Henrik Dahl.

'Det er fuldkommen umuligt for en samvittighedsfuld elev at præstere så ringe, at det udløser karakteren 2 i folkeskolen. Man skal altså arbejde aktivt med at være en dårlig elev, før karakteren kommer så langt ned. Selv en aktiv indsats for at underpræstere mente Socialdemokratiet således ikke burde udgøre en hindring for, at man kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse, der har som sit grundformål at kvalificere unge mennesker til at gå på universitetet,' skriver Henrik Dahl i indlægget.

Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind er Henrik Dahls holdning både arrogant og udtryk for et syn på folkeskolen, der er 'gammeldags og virkelighedsfjernt'.

»Henrik Dahl viser her, at han slet ikke har fulgt med i virkeligheden. Det er provokerende og afslører, at Liberal Alliance slet ikke er klar over, at der er rigtig mange elever i folkeskolen, der kæmper for at få et 2-tal. Da vi lavede nye rammer for folkeskolen, var målet, at alle bliver så dygtige, som de kan. Det er faktisk folkeskolens vigtigste opgave, at alle kommmer med,« siger hun.

Anette Lind synes det er 'pudsigt', at Henrik Dahl retter skytset mod netop Socialdemokratiet.

»Vi har mere til fælles med alle de andre partier i forligskredsen (alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet, red.) end Liberal Alliance nogensinde får i hele partiets liv. Vi står sammen, mens Liberal Alliance har en undervisningsminister (Merete Riisager, red.), der står fuldstændig alene.«

Heller ikke SFs undervisningsordfører Jacob Mark er imponeret over Henrik Dahl.

»Henrik Dahl mangler grundlæggende forståelse for, at der kan ske ting i elevers liv, der gør, at de præstererer ringere. Det kan være på hjemmefronten eller i børnenes eget liv. Der kan være mange årsager til at man ikke kan præstere optimalt, og jeg er meget imod, at man skal ikke være solgt resten af livet, fordi man præsterer dårligt i en kortere periode. Vi ved også fra forskningen, at mange af de unge, der præsterer dårligt i folkeskolen, kommer til at præstere bedre på deres senere uddanelser,« siger han.

»Og apropos civilisation: Vi var aldrig kommet så langt, hvis vi konstant satte forhindringer op i uddannelsessystemet, som Liberal Alliance ønsker. Det er heldigis ikke en trend i dansk politik, og det håber jeg heller ikke, det bliver.«