Lyt til artiklen

En række dokumenter fra Skat København dokumenterer, at Stephen Kinnocks revisor Frode Holm i 2010, da Kinnocks skattesag blev behandlet, var overbevist om, at Stephen Kinnock var fuldt skattepligtig til Danmark, fordi han havde udført arbejde i Danmark.

7. juli, 2010:

Frode Holm skriver til daværende direktør i Skat København, Lisbeth Rasmussen:

’Da praksis vedrørende ophold er skærpet af Skatterådet og fulgt op af Landsskatteretten, så en dag skulle være tilstrækkeligt til ophold, har vi lagt til grund, at den fulde skattepligt er indtrådt, selv om man meget vel kunne tænke sig, at domstolene vil underkende den nuværende praksis. Der er således tale om dobbeltdomicil, hvilket er udtryk for, at en person efter interne danske regler (kildeskattelovens § 1. jf. § 7) er fuldt skattepligtig til Danmark og samtidig er fuldt skattepligtig til en anden stat (Schweiz).’

Baggrund: Det fremgår, at Frode Holm har lagt til grund, at Stephen Kinnock er skattepligtig i Danmark med henvisning til, at en dags arbejde i Danmark er nok til at udløse skattepligt. Frode Holm skriver videre, at Kinnock også er skattepligtig til Schweiz. Er man skattepligtig i to lande, er det dobbeltbeskatningsaftalen mellem de to respektive lande, som afgør, hvor der skal betales skat. Det er netop i dobbeltbeskatningsaftalen diskussionen ’om centrum for livsinteresser’ bliver relevant. Kinnock kunne altså godt være skattepligtig i både Danmark og Schweiz, men hvis det kunne dokumenteres, at han havde størst tilknytning til Schweiz, så skulle han alene betale schweizisk skat. Dette punkt bliver diskuteret på et senere møde sommeren 2010 i Skat.

6. august, 2010:

Mødereferater fra Skat. Deltagere: Frode Holm, Revitax, Søren Hansen, Hanne Dahl Kofod og Inger Sommer Hansen, Skat København.

’Det blev diskuteret, hvorfor der var skattepligt til Danmark for 2009 (selvangivet) og ikke for 2007 og 2008. Jobbet i Schweiz har en anden karakter end jobbet for British Counsil. Der er tale om privat ansættelse i Schweiz.’

På mødet i SKAT København bliver artikel 4. i dobbeltbeskatningsaftalen også diskuteret:

’Art. 4 i blev diskuteret. SKAT er umiddelbart af den opfattelse, at den familiemæssige tilknytning til Danmark tæller med end det faktum at lønnen tjenes i Schweiz. YdProblematikken blev diskuteret.’

Baggrund: I et møde i Skat København fremgår det her, at det blev diskuteret, hvorfor der var skattepligt til Danmark i 2009, mens man til gengæld er man nået frem til, at Stephen Kinnock ikke var skattepligtig i 2007 og 2008. I det sidste citat fremgår (trods stavefejl, Yd, red.) det, at dobbeltbeskatningsaftalen under mødet med Holm blev diskuteret. Det fremgår, at SKAT ’umiddelbart er af den opfattelse’, at Kinnocks livsinteresser er i Danmark, hvilket vil betyde, at han også skal betale skat i Danmark, dog med fradrag for den skat, han allerede har betalt i Schweiz.


31. august:

Mail til Lisbeth Rasmussen i Skat København fra Frode Holm:

’Hej Lisbeth De tre møder er på to dage. Fredag den 11. juni 2010, et møde i Statsministeriet af 1 times varighed i forbindelse med weekendbesøget. Onsdag den 16. juni 2010 kommer Stephen med flere i privatfly til forretningsbesøg på Novo Nordisk (med frokost). De har efterfølgende et møde i Statsministeriet, hvorefter man flyver tilbage til Schweiz samme dag. Det tyder på skattepligt senest den 16. juni 2010, ikke? Helles kontoudtog for 2008 og 2009 bliver afleveret ca. i morgen, hvorimod 2007 ikke kan leveres af Danske Bank med det samme, hvad gør vi?

Med venlig hilsen Frode Holm Adm. direktør, cand. jur.’

Baggrund: Frode Holm orienteres under et møde den 27. august 2010 om, at Skat København ikke mener, at Kinnock er skattepligtig for 2009, selv om Frode Holm tilsyneladende var af en anden opfattelse. Frode Holm reagerer ved så i denne mail at antyde, at Kinnock må være skattepligtig ’senest’ fra den 16. juni 2010, hvor han deltager i et nyt arbejdsmøde i Danmark, og i 2010 så indtil videre har haft tre arbejdsmøder på to dage. Det afviser Skat København, der fastslår, at Kinnock heller ikke for 2010 er skattepligtig.