Skat erkender 'utilstedelig' sagsbehandling.

Skat har nu givet erhvervsmanden Jesper ‘Kasi’ Nielsen, Brøndby-sponsor i millionklassen og succesfuld smykkesælger i Pandora, en personlig, klar og stærkt formuleret undskyldning for Skats månedlange kritisable behandling af ham og hans familie.

Beklagelsen, der fylder næsten 10 sider, blev onsdag eftermiddag sendt til Kasi-familiens revisor,  og er underskrevet af den tidligere direktør for Skat København, den nuværende direktør for hele Skats kontrolindsats, Erling Andersen.

I brevet kalder Erling Andersen den behandling, Kasi-familien har været udsat for, for ‘betænkelig’ ‘kritisabel’, ‘ulovlig’, ‘helt utilstedelig’, ‘retssikkerhedsmæssig stærkt betænkelig’, og præget af ‘alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer’, ligesom Kasi-familien har været udsat for et ‘helt utilbørligt pres’.

Direktør Erling Andersen skriver, at Skat ‘skal beklage disse kritisable forhold under sagsbehandlingen,’ men million-skattekravet mod Kasi-familien opretholdes, fremgår det.

- Svaret var, som man kunne forvente. Det er tydeligt, at Skat har fået så mange tæsk i medierne, at det forsøger at gøre sig umage med at ramme en ordentlig tone, siger Jesper ‘Kasi’ Nielsen til BT:

- I første omgang kan man sige, at Erling Andersen giver os ret i mange af de ting, vi har klaget over. Men når det er sagt, så har Skat jo stadigvæk sat mig og min familie i en skruetvinge. Sagt på en anden måde: Skat laver en fejl. Undskylder den nu, men vil ikke rette den. Vores sag kører stadig, og Skat har stadigvæk lagt beslag på min formue, tilføjer han.

BT og Jyllands-Posten har i en række artikler beskrevet, hvordan medarbejdere fra Skat i sommeren 2012 i et stort antal stærkt truende mails gjorde det klart, at hvis ikke familien accepterede at lade selskaber i Kasi-familien betale cirka 44 millioner kroner i ekstra skat, ville Skat gå personligt efter Jesper ‘Kasi’ Nielsen, hans søster og mor, der ville få et personligt skattesmæk tre gange så stort, ligesom de alle tre risikerede at blive straffet for skattesvig.

Til gengæld for Skats ‘tilbud’, skulle Kasi-familien selv skrive til Skat og bede om ‘frivilligt’ at måtte betale mere i skat, hvilket havde den fordel, at Skat slap for arbejdet med at lave en krævende, lang og juridisk holdbar sagsfremstilling og afgørelse, ligesom Kasi-familien ikke bagefter kunne klage over et skattesmæk, familien selv havde ‘bedt’ om.

Direktør Erling Andersen skriver, at Skat har lagt ‘utilbørligt pres’ på Kasi-familien for at få den til at indgå en aftale, hvilket er alvorligt, ulovligt og ‘retsikkerhedsmæssigt stærkt betænkeligt’, fordi familien dermed var presset til at sige ja til et million-skattesmæk, selv om Kasi-familien måtte mene, at skattekravet var forkert og at familien kunne vinde en efterfølgende klagesag.

'[Det] mener jeg lagde et utilbørligt pres på Deres klienter for at acceptere forliget, idet jeg henviser til beløbenes størrelse og sagens omstændigheder iøvrigt. Jeg har herved tillige lagt vægt på, at forligstilbuddet var så gunstigt, at De og Deres klienter efter min opfattelse havde anledning til at overveje, om det under alle omstændigheder bedre kunne betale sig at indgå forlig end at føre sagen. Dette gjaldt uanset, hvordan De og Deres klienter vurderede muligheden for at få fulgt medhold ved den efterfølgende klagesag,' skriver Erling Andersen til familiens revisor.

Erling Andersen anfører, at det ‘tilbud’, Kasi-familien fik, var ‘ulovligt gunstigt’, fordi Skat, hvis Skat måtte mene, at Kasi-familien efter loven skulle beskattes langt hårdere, har pligt til at faktisk at sørge for, at det sker.

Skat må ikke lokke med et tilbud, der er så godt, at personer kun betaler en trediedel af den skat, de ifølge Skat burde, blot fordi Skat fremsætter ‘et tilbud.’

Jesper ‘Kasi’ Nielsen:

- Når Erling Andersen skriver, at det forhandlingstilbud vi fik, var så gunstigt, at det måtte have lagt et stort pres på os i forhold til at indgå et forlig med Skat, er det en decideret frækhed. Han insinuerer jo nærmest, at Skat har været søde mod os. Det er simpelthen en uartighed af dimensioner, han kommer med. Vi mener slet ikke, at Skat har nogen sag, siger Nielsen.

Direktør Erling Andersen fastslår også, at det er ‘helt utilstedeligt’ og udtryk for et ‘helt utilbørligt pres’, at Skat truer med at sende sagerne til ‘ansvarsvurdering’ - altså truer de tre familiemedlemmer med politianmeldelse og straf - hvis ikke Kasi-familien accepterede et ‘frivilligt skattesmæk.’ 

'En sammenkobling således, at der trues med, at sagen vil blive sendt til ansvarsvurdering, hvis der ikke indgås forlig, er udtryk for et helt utilbørligt pres. Dette skyldes også de strafferetlige sanktioners alvorlighed. Den sammenkobling af spørgsmålet om forlig med ansvarsvurderinger, som fremgår flere steder i email-korrespondancen, er således efter min opfattelse helt utilstedelig' og '...må tillige anses for at have lagt et utilbørligt pres på ...' Kasi-familien, skriver Erling Andersen i sin undskyldning.

Jesper ‘Kasi’ Nielsen modtager også en undskyldning for, at Skat har forlangt, at Kasi-familien skulle indgå en betalingsaftale for at det forlig, Skat tilbød, var gyldigt, ligesom Erling Andersen kalder det ‘kritisabelt’, at det var en del af Skats tilbud, at Kasi-familien, ved at indgå et forlig, ikke bagefter kunne klage over Skats afgørelse, selvom familien måtte finde den forkert:

‘Det er’, skriver Erling Andersen, ‘således efter min opfattelse kritisabelt, at Skat betingede forlig af ...' [at Kasi-familien] 'indgav anmodninger om genoptagelser med det formål, at klageadgangen blev afskåret.’

Til trods for den meget hårde kritik, gør direktør Erling Andersen det klart, at han hverken kan eller vil sørge for, at skattesagerne mod Kasi ændres eller opgives, de fortsætter i systemet.

Skats krav er steget til svimlende mellem 400 og 600 millioner kroner, alle ‘tilbud’ er taget af bordet, og Skat går nu efter den hårdest mulige beskatning af Kasi-familien og familiens firmaer.

Skats afgørelser er påklaget til det lokale skatteankenævn og Landsskatteretten, men det er uklart, hvornår sagerne bliver afgjort:

 - Jeg frygter, at jeg ikke vinder sagen, så længe jeg er i Skats system. Vi kunne næsten lige så godt få afklaret sagen foran en dommer med det samme. Min tillid til Skat er hvert fald ikke-eksisterende efter mit møde med nogle sagsbehandlere, der var fuldstændigt uden for pædagogisk rækkevidde, siger Jesper ‘Kasi’ Nielsen.

Skat besluttede tidligere på måneden at indlede tjenestemandssager mod seks ansatte i Skat, herunder konsulent 'CD' fra Skat, der havde hovedansvaret for behandlingen af Jesper 'Kasi' Nielsens skattesag, og som har formuleret en stor del af de truende mails.