Det skal være slut med voldelige utilpassede børn og unge, der hærger gaderne, fordi kommunerne ikke griber ind. Det mener Karen Jespersen.

Sagen om det myrdede avisbud har nu fået ministeren til at gå i kast med at forbedre forholdene, så utilpassede og voldelige unge ikke får lov at gå frit rundt og lave kriminalitet, som det angiveligt er sket i den pågældene sag.

Karen Jespersen vil give Ankestyrelsen stærkere beføjelser til at gribe ind, når kommunerne svigter og lader bøller være bøller og gadeuorden være gadeuorden.

Socialministerens udspil kommer i direkte forlængelse af, at Børns Vilkår i går krævede ministeren på banen i sagen. De mente at flere kommuner svigtede deres ansvar, når det kom til at tage sig af utilpassede børn og unge.

- Det er jo en stærkt foruroligende sag, og jeg deler den bekymring, som Børns Vilkår har. Det har aldrig været meningen med lovgivningen, at børn strejfer om i måneder på gaderne, uden at den ansvarlige kommune griber ind. Derfor er det også godt, at der er bestilt en redegørelse, der skal kortlægge, hvilken rolle kommunen har spillet op til det tragiske drab, siger Karen Jespersen i en mail til B.T.

Det nytter ikke med en opsang alene. Der skal nogle værktøjer til, så kommunerne ikke forsumper.

- Det er allerede sådan, ar Ankestyrelsen kan gå ind i de sager, som kommunerne ikke løfter, og for eksempel, pålægge kommunerne at anbringe et barn. Den mulighed skal bruges mere, den skal udvides og flere skal gøres opmærksom på, at de faktisk har et sted at gå hen, når en kommune ikke tager godt nok hånd om udsatte børn, siger hun og fortsætter:

- Derfor har vi netop afsat tre millioner kroner til en kommende kampagne for Ankestyrelsen. Jeg er samtidig på vej med et lovforslag, der øger Ankestyrelsens muligheder for at gribe ind i kommunernes håndtering af børnesager. Blandt andet skal styrelsen kunne sætte tidsfrister for, hvor lang tid der må gå med at behandle en børnesag, forklarer ministeren.