Helle Thorning-Schmidt står med et alvorligt problem, hvis de eksperter, der udtaler sig til B.T., har ret i, at hendes mand burde betale skat i Danmark og ikke i Schweiz.

Hvis der er tale om decideret skatteunddragelse, og manden dermed repræsenterer en af de ”skatteål” - som Socialdemokraterne normalt gerne vil indfange, siger det sig selv, at sagen vil belaste Helle Thorning-Schmidt, som ellers styrer med sikre skridt mod Statsministeriet.

Lige nu står det påstand mod påstand om, hvorvidt ”livsinteresser” eller 180-dages-reglen er afgørende. Hvis det viser sig, at Helle Thorning-Schmidts mand, der i adskillige år har haft en international karriere, reelt lever op til lovgivningen, kan man ikke kritisere ham for ikke at betale skat i Danmark.

Selv ikke af socialdemokratiske familier kan man forvente, at de frivilligt betaler mere i skat, end myndighederne forlanger.

Fokus på personlig moral


Men toppolitikere må generelt leve med, at medierne og vælgerne interesserer sig for, om politikerne selv lever op til de standarder og regler, de gerne vil præge samfundet med.

Det er derfor ikke ligegyldigt, om man – som eksempelvis Mette Frederiksen – skælder ud på forældre, der vælger privatskoler til deres børn, og så selv nogle år senere træffer samme valg.

Der vil givetvis også være vælgere, der mener, at netop socialdemokratiske familier – i kraft af partiets politik – har en særlig forpligtelse til ikke at spekulere i, hvordan man slipper billigst i skat.

Derfor kan sagen sagtens ende med, at Thorning-Schmidt står tilbage med den politiske belastning, der vil ligge i at blive betragtet som en hykler – selv om familien skulle have lovgivningen helt på sin side. Men samlet set bliver det formentlig juraen og ikke de moralske overvejelser, som kommer til at veje tungest i denne sag.