Danske unge har ondt i livet som aldrig før. Undersøgelse efter undersøgelse har de seneste år vist, at danske unge – især piger – mistrives.

Men nu tegner en ny undersøgelse blandt 11.053 elever på danske ungdomsuddannelser et noget anderledes og mere nuanceret billede, skriver Berlingske.

Det er professor og leder af Center for Gymnasieforskning på SDU, Ane Qvortrup, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

»Vi har fokuseret alt for meget på det negative i andre undersøgelser. Vi får præsenteret en ungdomsårgang, som ser næsten sygelig ud, og langt mere end de reelt er,« siger hun til Berlingske.

Ny undersøgelse viser, at danske unge trives bedre end tidligere undersøgelser har vist. 
Ny undersøgelse viser, at danske unge trives bedre end tidligere undersøgelser har vist.  Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Vis mere

Sammen med sin kollega lektor, Eva Lykkegaard, har hun undersøgt, hvordan de godt og vel 11.000 unge egentlig har det emotionelt, socialt og fagligt målt på en skala, der både rummer negative og positive svarmuligheder.

Og når man spørger på denne måde, får man andre svar end i de tidligere undersøgelser.

Så viser det sig nemlig, at de fleste unge grundlæggende har det godt emotionelt og socialt, mens en del mistrives fagligt.

Eleverne fordeler sig i fire grupper ud fra deres svar inden for de tre kategorier, emotionel, social og faglig trivsel:

  • En lille gruppe på mellem en og fem procent af eleverne, afhængigt af hvilken ungdomsuddannelse de går på, trives ikke.
  • En større gruppe på mellem 13 og 26 procent, trives bedre, men mistrives generelt.
  • En gruppe på mellem 15 og 34 procent trives.
  • Den største gruppe på mellem 49 og 59 procent trives godt.

For alle fire grupper gælder det, at deres faglige trivsel er dårligst.

Der er også stor forskel på trivslen på uddannelserne.

28 procent af eleverne på hf er overvejende i mistrivsel, mens det kun gælder for 14 procent på hhx og eux.

På stx, det almene gymnasium, er 19 procent i en grad af mistrivsel, mens 81 procent har det godt, skriver Berlingske.