I år vil Danmark modtage det største antal asylansøgere i ti år. Oppositionen beskylder Helle Thorning-Schmidt for ’løsagtig’ udlændingepolitik. En joke, mener Socialdemokraterne

Antallet af asylansøgere er eksploderet. Op mod 6.000 er kommet til Danmark i 2012 – det er næsten tre gange så mange som i 2007.

- Inden året er gået, regner vi med at have modtaget 6.000 asylansøgere, forklarer vicepolitiinspektør Claus Birkelyng fra Nationalt Udlændingecenter i Rigspolitiet.

Da VK-regeringen i 2001 overtog regeringsmagten i Danmark, var antallet af asylansøgere over 12.000. I de år ebbede flygtningestrømmen fra Kosovo-krigen ud, og Anders Fogh Rasmussens regering gennemførte en række stramninger på udlændingeområdet, og midt i VKs ti-årige regeringsperiode ramte antallet af asylansøgere et niveau på omkring 2.000 asylansøgere, der ikke var set de sidste 20 år.

Men fra 2009 begyndte tallet igen at stige støt, og i år har vi derfor set det største antal asylansøgere i ti år.

Og nu optrapper de borgerlige partier retorikken. For Helle Thorning-Schmidts udlændingepolitik er den direkte årsag, mener Venstre og De Konservative.

- Den borgerlige regering strammede op på udlændingepolitikken, og det sendte et klart signal om, at man kun skal komme til Danmark, hvis man er flygtning. Så fik vi en rød regering, som slog fast, at man ville gøre op med ti års stram udlændingepolitik, og det sender et klart budskab, der lynhurtigt rygtes ude i den store verden. Så stiger antallet af asylansøgere straks, siger De Konservatives integrationsordfører, Tom Behnke.

Venstres integrationsordfører, Inger Støjberg, mener, at regeringens asylaftale fra september har afgørende betydning for, at antallet af asylansøgere stiger.

’Løsagtig politik’

- Vi har langt bedre forhold i Danmark end andre lande. For eksempel har man gennemført regler, der gør det muligt at bo, arbejde og uddanne sig uden for centrene, hvis man samarbejder om hjemsendelse. Og man kan ikke fortænke den enkelte asylansøger i at søge det sted hen, hvor forholdene er bedst, siger hun og kalder regeringens politik ‘løsagtig’.

Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Thomas Gammeltoft-Hansen har i årevis forsket i asylproblematikken og den danske udlændingepolitik. Han anerkender til en vis grad, at VK-regeringens opstramning af udlændingepolitikken formentligt var medvirkende til faldet i antallet af asylansøgere.

- Men det er navlepillende at tro, at så små justeringer er afgørende for, om der kommer 2.000 eller 6.000 asylansøgere til Danmark. Det handler om eksterne faktorer, og vi har set den samme faldende og stigende tendens i alle andre lande, for eksempel Sverige, siger han.

Personlige kontakter

Asylansøgernes personlige kontakter er afgørende for, hvor asylansøgere søger hen, forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen. Men det er sjældent, at asylansøgere har et perfekt netværk i alle europæiske lande til at danne sig et overblik over, hvilke der har de bedste asylforhold.

- Og selv hvis du havde perfekt information og måtte forlade dit land, ville du så vælge et land, hvor starthjælpen er afskaffet, men hvor risikoen er høj for at blive sendt direkte tilbage til dem, der forfulgte dig, siger Gammeltoft-Hansen med de danske asylregler i tankerne.

- Eller ville du vælge et land, hvor de økonomiske vilkår måske ikke er så gode, men hvor chancen er høj for at få asyl?

De samme regler

Han mener modsat oppositionen, at regeringen har videreført den tidligere regerings udlændingepolitik.

- Der er ikke ændret på reglerne for, hvem der kan få asyl og ophold, siger han og kommer dermed Socialdemokraternes integrationsordfører, Jacob Bjerregaard, til undsætning. Han kalder oppositionens beskyldninger en joke.

- Hvis man kigger på tallene, begynder antallet af asylansøgere at stige de sidste par år, de havde magten, påpeger Jacob Bjerregaard.

Ifølge FNs afdeling for flygtninge - UNHCR - skyldes stigningen, at vi i øjeblikket oplever et langt større omfang af flygtningekriser, end vi har set i lang tid .

- Alene i begyndelsen af november måtte trekvart million mennesker flygte fra Mali, Sudan, Syrien og Den Demokratiske Republik Congo.

I Danmark betyder udviklingen, at vi ser stadig flere asylansøgere fra Syrien og Somalia. Og tallene vil kun stige, forventer UNHCR.