Lyt til artiklen

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) overvejer nu at tage nye skrappe midler i brug for at få bugt med de ekstremt lange ventetider hos politi, anklagemyndigheden og domstolene.

Det sker, efter B.T. gennem aktindsigter hos Rigsadvokaten har afdækket, at der  sket en eksplosion i sagsbehandlingstiden i straffesager fra anmeldelse til dom.

Ventetiden for ofre og tiltalte er i dag rekordlang. Eksempelvis har ofre og tiltalte i sager om indbrud, oplevet en voldsom stigning i sagsbehandlingstiden ved domstolene.

Det er uacceptabelt, mener justitsministeren, som nu vil se nærmere på et forslag om at fælde hurtigere dom i straffesager, hvor den tiltalte udebliver fra retssagen.

»Jeg synes, nogle af de forslag, der tidligere har været fremsat – blandt andet af Preben Bang Henriksen (retsordfører for Venstre, red.) – er værd at gå efter i sømmene. Det gælder, for eksempel om straffesager i videre omfang skal kunne behandles, hvis tiltalte udebliver uden gyldig grund. I dag kan dette kun ske, hvis den tiltalte står til en straf på højst  seks måneders fængsel,« siger Peter Hummelgaard.

Han tilføjer:

»Hvis der skal tages ordentligt livtag med de stigende sagsbunker, er vi nødt at komme rundt i alle hjørner for at se, hvordan vi – uden at gå på kompromis med retssikkerheden – kan gøre arbejdet enklere og mere smidigt for dommere og andre ansatte ved domstolene.«

Peter Hummelgaard medgiver imidlertid, at det kan udfordre retssikkerheden at fælde dom i sager, hvor tiltalte står til en lang fængselsstraf, og hvor tiltalte er udeblevet fra retten.

Peter Hummelgaard blev udpeget til ny justitsminister 15. december 2022. Et kæmpe uløst og voksende problem ligger på hans bord.
Peter Hummelgaard blev udpeget til ny justitsminister 15. december 2022. Et kæmpe uløst og voksende problem ligger på hans bord. Foto: Søren Bidstrup
Vis mere

»Det er jo omvendt heller ikke rimeligt, at der er en masse sager, der ophober sig og står i kø, fordi tiltalte simpelthen ikke møder op. Så sidder der jo en hel retssal fuld af folk, der havde en forventning om, at nu skulle man tage det næste skridt, men så kommer man ikke videre, fordi den tiltalte ikke møder op,« siger Peter Hummelgaard.

I år skal der indgås en ny flerårsaftale om økonomien for de danske domstole.

Det er i den forbindelse justitsministeren, vil se på, om der er flertal for at skærpe muligheden for at fælde dom i straffesager, hvor tiltalte udebliver fra retten.

Tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam er for nylig blevet sat i spidsen for et udvalg, der skal se på tiltag, der kan nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene.

Udvalget ventes at være klar med sine anbefalinger til sommer.

Her i februar forventer Peter Hummelgaard at indlede drøftelser med Folketingets partier om den nye flerårsaftale for domstolene.