Ifølge to jurister er der problemer med den nuværende praksis om adskillelse af asylpar.

Jurister åbner for en ny dimension i sagen om Inger Støjbergs (V) instruks om adskillelse af asylpar.

Det skriver Dagbladet Information.

Ikke alene var der problemer med juraen, da forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i februar 2016 beordrede adskillelse af asylpar.

Nu viser det sig ifølge to jurister, at der også er problemer med den nuværende praksis.

Både konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder Louise Holck og professor og ekspert i menneskerettigheder Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet vurderer umiddelbart, at der er problemer med retningslinjerne.

- Min foreløbige vurdering er, at der mangler klar hjemmel, og at legalitetskravet derfor ikke er fuldt opfyldt set ud fra et menneskeretligt perspektiv, siger Louise Holck til Information.

- At adskille par mod deres vilje er et voldsomt indgreb, navnlig i en så sårbar situation. Der er jo tale om par, der er flygtet fra deres hjemland. Det må derfor kræve en meget klar hjemmel, tilføjer hun.

Det er Jens Vedsted-Hansen enig i.

I disse uger og måneder er den såkaldte Instrukskommission ved at afhøre embedsmænd og forhenværende ministre om de mulige ulovligheder i sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar.

Omdrejningspunktet for Instrukskommissionens arbejde er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet tilbage i februar 2016 udsendte en pressemeddelelse, der foreskrev adskillelse af samtlige af asylparrene.

Som Ombudsmanden har slået fast, er en sådan undtagelsesfri praksis ulovlig, og i december 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet også et notat, der åbner for undtagelser til hovedreglen om adskillelse.

Det er dette notat, som den nuværende praksis er baseret på. Det foreskriver, at unge par, hvor den ene part er under 18 år, som udgangspunkt indkvarteres adskilt. Og hvis særlige forhold taler imod adskillelse, kan de få lov at blive sammen.

Men Instrukskommissionen har ved en række afhøringer boret i, om embedsmændene under udarbejdelsen af notatet overvejede, hvorvidt der overhovedet er hjemmel i den gældende lovgivning til at adskille asylparrene på den måde.

Og det er altså ifølge Louise Holck og Jens Vedsted-Hansen meget tvivlsomt.

/ritzau/